Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

JĖZUS, IŠREIKŠTAS MOKSLE APIE TŪKSTANTMETĘ KARALYSTĘ 0 2019-02-02 — 00:55

Kas gi nesibijotų, Viešpatie, ir negerbtų Tavojo Vardo?! Juk Tu vienas šventas! Visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidu prieš Tave, nes paaiškėjo Tavo teisūs sprendimai (Apr 15, 4).

Apreiškimo knygos 20-asis skyrius yra vienintelis skyrius Bib­lijoje, kuriame minima tūkstančio metų Karalystė. Perskaitykime šešias pirmąsias šio skyriaus eilutes:

„Ir aš išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, surišo jį tūkstančiui metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užantspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui. Aš pamačiau sostus ir į juos sėdančius, ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo Žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo sau ant kaktos ir rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūks­tantį metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime! Šitiems antroji mirtis neturi galios; jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir viešpataus su Juo tūks­tantį metų“ (Apr 20, 1–6).

Pirmasis prisikėlimas ženklina tūkstančio metų Karalystės pradžią. Pasibaigus tūkstančiui metų įvyks antrasis prisikėlimas. Teisieji prisikels per pirmąjį prisikėlimą, atėjus Kristui. Jie bus pa­imti į dangų, kad ten gyventų ir karaliautų su Kristumi. Nedorieji gulės kapuose iki antrojo prisikėlimo, kuris įvyks po tūkstančio metų. Šėtonas su visa savo nedora kariuomene bus surištas šioje žemėje.

Prieš pat Jėzaus atėjimą bus paskelbta, kad nedorasis ir toliau darytų neteisybę, o teisusis, kaip ir anksčiau, šventėtų. Nežiūrint šėtono pastangų mus įtikinti, kad dar, neva, bus galimybė pasi­ruošti išsigelbėjimui, Biblija moko, kad kitos tokios galimybės ne­bus. Kol kas dar yra laiko, durys dar neuždarytos. Mes dar galime atsiliepti Kristui pasibeldus į mūsų širdžių duris ir pasiruošti Jį sutikti. Šiandien dar yra viltis kiekvienam, taip pat ir tiems, kurie užmigo Jėzuje. Kristus turi galią prikelti mirusius.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!