Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

JĖZUS LANKĖ BAŽNYČIĄ 0 2019-01-05 — 00:12

Jėzus parėjo į Nazarą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti (Lk 4, 16).

Lankydami bažnyčią, mes liudijame žmonėms apie savo iš­tikimybę ir atsidavimą Jėzui. Evangelijoje pagal Matą (10, 32) sa­koma, kad jei mes išpažįstame Jėzų žmonių akivaizdoje, tai ir Jis mus išpažins savo Tėvo akivaizdoje. Jėzus vaikščiojo į bažnyčią ir liudijo pasauliui apie savo ryšius su Tėvu bei ištikimybę Jam. Jėzus vaikščiojo į bažnyčią, kad duotų, ir tebevaikščiojo ten, ne­paisant to, kad nuolat susidurdavo su sunkumais.

Kartą Jėzus Nazareto sinagogoje sabatos dieną, skaitė pra­našo Izaijo knygą. Jis skaitė apie save, kad yra siųstas skelbti varguoliams. Kodėl? Todėl, kad turtingieji yra prisirišę prie savo turtų, ir kai nieko nestokoja, negali suprasti Evangelijos. Taip pat Jis sakė, kad yra siųstas gydyti sielvartaujančių širdžių. Kodėl? Todėl, kad nusižeminusioji ir skausminga širdis stokoja Kristaus. Jis buvo siųstas skelbti vergams išlaisvinimą. Kodėl? Todėl, kad mes visi esame nuodėmės vergai ir tik suvokę savo apgailėtiną būseną, esame pajėgūs priimti Dievo Sūnų, kuris atėjo išlaisvinti. Jis atsiųstas, kad akluosius padarytų reginčiais. Kodėl? Ogi to­dėl, kad be dvasinio matymo mes negalime pamatyti savo poreikio turėti Kristaus teisumą. Jis atėjo, kad iškankintuosius išleistų į laisvę.

Ar jūs kada nors jautėtės esantys velnio iškankinti ir sužeisti? Ar kentėjote, suvokdami savo nuodėmingumą? Ar jautėte pasmer­kimą, kaltę bei baimę, kad Kristus jūsų nepriims? Geroji Žinia skamba ir šiandieną: Jėzus jus priima tokius, kokie jūs esate. Ar priima vargšus? Turinčius sugniuždytą širdį? Nuodėmės vergus? Akluosius? Iškankintus ir sužeistus? Taip, Jam patinka priimti jus tokius, kokie esate.

Jėzus lankė bažnyčią, kad pasidalytų Gerąja Žinia. O Jis žino­jo, kad tai Jį atves į akmenuotą kelią, kurio gale – Golgotos kryžius. Tačiau visą savo gyvenimą Jis lankė bažnyčią, davė žmonėms tai, ką turėjo ir nesiliovė davęs, tarnavęs bei traukęs kitus prie Dievo.

Aš raginu jus nuolat lankyti bažnyčią, kad tarnautumėte kitiems, bent jau savo pačių buvimu. Eikite į bažnyčią suplanavę ką nors duoti, o ne gauti. Dalykitės Gerąja Evangelijos Žinia su jos stoko­jančiais. Duoti – daug geriau, daug kilnesnis tikslas, negu gauti.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!