Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

JĖZUS MŪSŲ PAVADUOTOJAS 0 2020-01-18 — 00:38

Tai ką gi? Gal darysime nuodėmes, jei esame ne Įstatymo, bet malonės valdžioje?! Nieku būdu! (Rom 6, 15)

Kai pastoriavau Oregono valstijoje, kartą man teko užtrukti dėl skubaus reikalo. Vėluodamas į laidotuves ir mėgindamas sutaupyti laiko, aš greitai važiavau trumpiausiu keliu ir sukėliau didelį dulkių debesį. Staiga už savęs aš pamačiau kitą dulkių debesį. Pasirodo, mane vijosi policijos mašina. Mes sustojome. Išlipo įpykęs polici­ninkas ir manęs paklausė: „Kas jūs? Iš kur? Ar tai jūsų mašina, ar jūs pavogėte ją?“

Aš pasisakiau kas esu, kur gyvenu ir kur važiuoju. Policininkas iškart nurimo ir neryžtingai ištarė:

– Nežinau, ką su jumis daryti. Jei nuvežtume jus į policiją, tai rytoj laikraščiai išspausdintų straipsnį, ir visi jūsų bendruomenės nariai apie tai sužinotų. Bet man atrodo, kad nėra tokios būtinybės.

– Be abejo, – atsakiau.

Šiek tiek patrypčiojęs, policininkas tarė:

– Gerai, važiuokite. Visa kita – ant jūsų sąžinės.

Toliau važiuojant man atėjo mintis, kad ko gero dar niekada taip nesinorėjo laikytis eismo taisyklių, kaip šį kartą. Taip su manimi niekada nesielgdavo, ir šis ypatingas atvejis mane stipriai paveikė. Kadangi aš žinojau, jog pagal įstatymus turėjau būti nubaustas, parodytas gailestingumas man reiškė labai daug.

Žinoma, šis pavyzdys yra menka Išgelbėjimo plano iliustracija. Kad tai labiau atitiktų Išgelbėjimo planą, policininkui nereikėjo mane tik paleisti. Dievas taip niekada nesielgia. Dievas negali dovanoti nuodė­mės, bet Jis atleidžia nusidėjėliui. Kristaus mirtis mums paliudija, kad Dievas nuodėmės neatleidžia. Taigi, atvejis su policininku būtų panašesnis į atpirkimą, jei policininkas, išsiėmęs savo piniginę būtų užmokėjęs už mane baudą. Kaip tik šitaip pasielgė Kristus. Jis pa­siėmė sau bausmę už musų kaltes. Dievas yra ne tik mylintis, bet ir teisingas. Tačiau dėl savo meilės Jis yra ir gailestingas. Šėtonas šito nesuprato. Privertęs žmogų nu­sidėti, jis džiūgavo, nes manė, jog tuo pačiu bus įrodyta, kad Dievo Įstatymo įvykdyti neįmanoma, o jei žmogui atsiras galimybė išsi­gelbėti, tuomet pats šėtonas irgi galės grįžti į dangų. Jėzus tapo mūsų Išganytoju, kad mus išgelbėtų. Šitaip atsiskleidė ir Dievo gailestingumas, ir Jo teisingumas.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!