Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

JĖZUS MŪSŲ PAVYZDYS 0 2020-02-19 — 02:35

Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis (1 Pt 2, 21).

Jėzus gyveno nenuodėmingą gyvenimą, iškentėjo kančias Getsemanėje ir ant Golgotos kryžiaus dėka jėgos, kuri nužengė ant Jo iš aukštybių. Šia jėga Jis darė stebuklus. Šios jėgos Jėzus sėmėsi iš Dievo per maldą ir bendravimą su Juo.

Jis nebuvo sugundytas nusidėti net mintimis. Toks gyvenimas gali būti ir mūsų (Su meile iš Dangaus, 103 p.). Nenuo­dėmingas Jo gyvenimas turėjo būti mums pavyzdys (ten pat, 37 p.). Įvykdęs Dievo Įstatymą, Kristus įrodė, kad per Jo malonę kiekvienas Adomo vaikas gali tobulai laikytis Įstatymo (Kalno pamokslas, 58 p.). Gyvenimas panašus į Jėzaus duos tuos pačius vaisius, kokius davė Jėzus (ten pat, 86 p.). Mes turime nugalėti taip, kaip nugalėjo Kristus (Su meile iš Dangaus,355 p.). „Išgelbėtojas be galo troško, kad mokiniai suprastų, kokiu tikslu Jo dieviškumas susijungė su žmogiškumu […]. Dievas apsireiškė Jame, kad Jis apsireikštų jiems. Jėzuje neatsiskleidė savybės ir gebėjimai, kurių negalėtų turėti ir Jį tikintys žmonės. Jo tobulu žmogiškumu gali pasižymėti visi Jo sekėjai, jeigu tik jie bus pavaldūs Dievui, kaip Jis buvo“ (ten pat, 618 p.).

Netikėkite tais, kurie teigia, jog mes negalime visiškai paklusti Dievo Įstatymui. Yra daug liudijimų, tvirtinančių priešingai. Jėzaus gyveni­mas, Jo mokymai, kurie įsikūnijo į Jo darbus, byloja, jog paklusnu­mas Dievo Įstatymui įmanomas.

Jėzus tampa mums pavyzdžiu, jeigu mes žvel­gsime į nuodėmės problemą kaip į santykių, o ne kaip į elgesio problemą. Proble­mos esmė yra ta, kad žmogus pasirenka ne tarpusavio santykius ir priklausomybę nuo Dievo, bet viską mėgina padaryti pats. Jėzus tapo mums pavyzdžiu, kadangi Jo gyvenimas buvo priklausomas nuo Dievo. Nagrinėdamas šį klausimą, aš jaučiuosi tarytum būčiau šven­toje žemėje. Žinojimas, kad Jėzus atėjo ir gyveno taip, kaip ir aš galiu gyventi, mane sudrausmina. Argi tai neverčia mane giliai pajusti savąjį menkumą? Žinoma. Ar nekelia man nevilties? Ne, nes Jėzus davė pakankamai daug įrodymų, kad mus myli. Jis nuolat mums padės naujai suprasti, kaip Jis gyveno, kad mes irgi nugalėtume taip, kaip ir Jis. Pakilkime dvasia, suvokdami tai.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!