Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

JIE BUS MANO 0 2019-07-10 — 00:05

Jie bus mano, sako Galybių Viešpats, ypatingas Mano paveldas tą dieną, kurią Aš veiksiu. Pasigailėsiu jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja (Mal 3, 17).

Štai jau ištisus amžius šėtonas kaltina Dievą egoizmu. Jis norėjo pasisavinti tai, kas priklausė Dievui ir negavęs apkaltino Dievą ego­centrizmu ir šykštumu. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad šėtono kaltinimai pagrįsti. Perskaitykime Agėjo 2, 8. Dievas sako, kad ir sidabras, ir auksas priklauso Jam. Psalmių 50, 10–12 sakoma: „Juk Man priklauso visi gyvūnai miške, galvijai ant tūkstančio kalvų. Žinau visus laukinius paukščius; visa, kas juda laukuose, yra mano. Jei būčiau alkanas, tau nesiskųsčiau, nes Mano yra pasaulis ir visa, kas jame.“ Šie žodžiai skam­ba lyg pretenzijos į nuosavybę, ar ne? Tačiau į šėtono kaltinimus buvo atsakyta ant kryžiaus. Golgota – tai įrodymas, jog Dievas nėra egoistas, bet yra dosnus, gailestingas, pasiaukojantis Dievas.

Dievas reiškia teisę į visa ko nuosavybę todėl, kad būtent Jis viską sukūrė. Jis yra visa ko ir mūsų Kūrėjas. Mes – tik kūriniai. Žemė taip pat priklauso Jam. Tačiau žemėje ne viskas Jam priklauso. Ne kiekvienas iš mūsų priklauso Jam. Jis mums suteikė pasirinkimo laisvę ir galima teigti, kad esame Jo nuosavybė tik tuo atveju, jei pasirenkame priklausyti Jam. Šiai dienai skirtame ryto skaitymų tekste yra pažadas: „Jie bus Mano, – sako Galybių Viešpats, – ypatingas Mano paveldas tą dieną.“ Ateis diena, kai Dievo mylimiausieji, Jam daug brangesni nei visa gyvūnija, visas auksas ar tūkstančiai kalnų, taps Jo nuosavybe. Šiame pasaulyje viskas priklauso Jam ir tarp žmonių yra tokių, kurie taip pat nori priklausyti Jam. Ar esate vienas iš jų? Mūsų aukojimasis Dievui neturi ribotis tik piniginiu požiūriu. Pati brangiausia dovana, kokią mes galime atnešti Viešpačiui, yra ne pinigai, o mes patys. Piniginė auka vertės neturi, jei širdyje nėra meilės. Nuo pačios pradžios Dievui priklauso visas sidabras ir visas auksas. Nors mylinti Dievą širdis negali nedovanoti aukų, vis dėlto pati brangiausia ir didžiausia dova­na, kurią mes turime Jam nešti, esame mes patys. Tikrasis pasiau­kojimas prasideda nuo pasiryžimo priklausyti Viešpačiui, nuo meilės bei tarnavimo Jam.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!