JO BALSO KLAUSYMASIS

Manosios avys klauso Mano balso; Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui Mane. (Evangelija pagal Joną 10, 27)

Tomas Edisonas (Thomas Edison) buvo ką tik užbaigęs savo naujausią išradimą, fonografą, ir garsus žurnalistas Henris Stenlis (Henry Stanley) užėjo į jo laboratoriją pažiūrėti, kaip prietaisas veikia. Išgirdęs iš mažos dėžutės sklin­dantį žmogaus balsą, Stenlis apstulbo. Be galo nustebintas fonografo galimybių, jis paklausė: „Misteri Edisonai, jei galėtumėte išgirsti kokio nors pasaulio istorijoje garsaus žmogaus balsą, ką jūs pasirinktumėte?“

„Napoleoną“, – nedvejodamas atsakė Edisonas.

Tačiau Stenlis turėjo galvoje kažką kita. Jis pareiškė: „O aš norėčiau išgirsti mūsų Gelbėtojo balsą“.

Mūsų Viešpats, aišku, nekalba mums per Tomo Edisono fonografą. Tad kaipgi mums kalba Jėzus? Yra keturi pa­grindiniai būdai, kaip Jis perteikia mums Savąją valią.

Pirma, Jėzus kalba mums per Savo Žodį. Vos tik atsiverčiame Šventojo Rašto puslapius, Viešpats mums prabyla. Per Biblijos mokymus Jis daro mums įspūdį. Per Šventąjį Raštą Jis apreiškia Savąją valią. Neskaityti Jo Žodžio ar skaityti jį tik kartkartėmis – tai praleisti nuostabią galimybę girdėti Jo balsą. Tas pats Dievas, kuris įkvėpė Bibliją, vis dar įkvepia jos puslapius skaitančius žmones. Tas pats Dievas, kuris kalbėjo pranašams, vis dar kalba per pranašus.

Antra, Jėzus kalba mums per Savo Šventąją Dvasią. Jis apkaltina mūsų širdis dėl nuodėmės. Jis kokia nors padrą­sinančia mintimi pakelia mūsų dvasią. Jis įkvepia mūsų protams kūrybingų idėjų. Ramiame mąstyme mes girdime Jį kalbantį per Dvasią. Kai nesusimąstome, netenkame galimybės išgirsti Jį kalbant.

Trečia, Jėzus kalba mums per gyvenimo apvaizdas. Jei būsime pastabūs, bus atvejų, kai Dievas atvers ir uždarys duris. Bus atvejų, kai Dievas paveiks mus per kokį nors įvykį ar atsakytą maldą. Jei turime ausis klausytis, mes išgir­sime Jį kalbantį mums asmeniškai per visus mūsų gyvenimo patyrimus.

Ketvirta, Jėzus kalba mums per kitus žmones. Dažnai gyvenime Dievas paskatina mūsų šeimos narius bei draugus suteikti mums išminties, kurios galbūt stokojame patys. Jei esame jautrūs Jo balsui, mes išgirsime Jį kalbant per mūsų dievobaimingų draugų patarimus. Šiandien klausykite Jo balso Jo Žodyje. Atverkite ausis, kad suvoktumėte Jo apvaizdos prasmę. Ir klausykite tikinčių žmonių išmintingų patarimų.

Markas Finlis