JO MEILĖ SUGERIA MŪSŲ SKAUSMĄ

Mes iš to pažinome meilę, kad Jis už mus paguldė Savo gyvybę. (Jono pirmas laiškas 3, 16)

Vienas jaunuolis, vardu Donas, linksmai leido savo dienas. Bent jau taip atrodė iš pirmo žvilgsnio. Jis neatsigynė gražių merginų. Kiti vyrai žvelgė į jį su pavydu. Tačiau viduje Donas jautėsi nelaimingas. Jo širdis tiesiog plyšo. Jis turėjo tiesiog prisiversti nueiti į pasimatymus. Jis suprato, jog naudojasi tai viena, tai kita moterim tik tam, kad nu­maldytų savo depresiją. Kai jausdavosi prislėgtas, jam reikėdavo moteriško palaikymo.

Donas žinojo, kad neteisingai elgiasi su savo partnerėmis. Jis buvo užaugęs labai griežtoje šeimoje. Vaikinas dažnai atgailavo ir žadėjo Dievui pasikeisti, tačiau viskas likdavo po senovei. Pagaliau Donas kreipėsi į krikščionį psichologą, kuris savo darbe taikė ir dvasinius, ir biblinius principus. Donas tenorėjo ištrūkti iš užburto savo veiksmų rato. Jis norėjo sužinoti kokią nors formulę, kuri pakeistų jo destruktyvius įpročius gerais. Tačiau po truputį jaunuolis suprato, jog šie sunkūs depresijos priepuoliai turi priežastį.

Už Dono depresijos slypėjo tuštuma bei nesugebėjimas sveikai priimti meilės. Taigi jis kiekvieną kartą buvo pri­verstas mėginti patirti meilę nesveikais būdais. Donas neįstengė suvaldyti savo destruktyvaus elgesio, kol nepripažino, kad jo viduje – netvarka ir nepradėjo suvokti, kokia yra besąlygiška Dievo meilė.

Apaštalas Jonas suprato tą meilę. Su Dievo meilėje panardinta plunksna jis rašė: „Žiūrėkite, kokia meile apdova­nojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai ir esame!“ (Jono pirmas laiškas 3, 1). Mūsų meilės ištroškusios širdys atranda meilę Jame. Mūsų meilės troškulys numalšinamas Jame.

Kai kuriems iš mūsų labai pasisekė gimti šeimose, kuriose atvirai rodomi meilės jausmai. Kiti yra kilę iš nedarnių šeimų be meilės – tuose namuose meilė visiškai nedemonstruojama, arba tai daroma nepriimtinais būdais. Kad ir kokia būtų jūsų kilmė, Dievas užpildo meilės trūkumą. Tegul šios padrąsinančios vietos iš Jono pirmo laiško giliai įstringa jums į širdį: „Mes iš to pažinome meilę, kad Jis už mus paguldė Savo gyvybę“ (Jono pirmas laiškas 3, 16). „O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį Savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per Jį“ (Jono pirmas laiškas 4, 9). „Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė“ (16 eilutė).

Šiandien gyvenkite Dievo meilėje. Sąmoningai sakykite: „Dievas mane myli, ir Jo meilė pripildo mano širdį. Jame patiriu pilnatvę.“ Leiskite Jo meilei pripildyti jus jau šiandien.

Markas Finlis