Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

JŪS NEGALITE DIEVUI DUOTI DAUGIAU NEI JIS DUODA JUMS 0 2019-07-20 — 00:26

Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta (Lk 6, 38).

Ar jūs kada nors mėginote duoti Dievui daugiau negu Jis duo­da? Kai kurie visai sąmoningai ryžosi pamėginti taip padaryti, tačiau suprato, kad tai neįmanoma. O ką jūs manote apie tai? Ar tai jūsų nejaudina ir negąsdina? Pranašo Malachijo knygos 3-me skyriuje neturima omeny, jog atnešantysis dešimtinę Dievui būtinai turi vadovautis teisingomis paskatomis. Šiame skyriuje duotas pažadas, kuris byloja, jog grąžinantys Dievui dešimtinėmis ir aukomis tai, kas Jam priklauso, patirs didžiules palaimas. Be abejo, žmogus, kuris aukoja Viešpačiui vadovaudamasis meilės jausmu, patirs didesnių palaimų, tačiau šis pažadas yra skirtas kiekvienam, kuris pasirengęs aukoti.

Malachijo 3, 10 – tai vienintelė Biblijos vieta, kurioje Dievas liepia: „Išmėginkite Mane.“ Ar skaitėte apie veiklų žmogų, kuris mėgino tai padaryti? Žmonės dalykiškai susitaria su Dievu ir įsitikina, kad Jo pažadai yra tikri. Kai kurie tai daro tarsi verslo sandėrį, kiti tai daro iš meilės Jam. Tačiau įsitikinę, kad Dievo pažadai galioja net ir žmogui neturint kilnių motyvų, jūs norėsite juos pakeisti, argi ne?

Statistika rodo, kad tik 50–60 % septintosios dienos adventistų ištikimi dešimtine. Neištikimi tarnai tuo parodo arba savo tikėjimo stygių, arba savo neišmanymą, arba paprasčiausią kvailumą. Atleis­kit man už paskutinius žodžius, bet protingas žmogus suvoks, jog devyni doleriai su Dievo palaima yra gerokai daugiau, negu dešimt dolerių be Jo palaimos. Principas labai paprastas. Jis tampa dar aiškesniu, jei jūs tai išmėginote asmeniškai. Faktiškai ir aštuoni do­leriai su Dievo palaima yra daug daugiau negu dešimt be jo palai­mos! Pranašo Malachijo knygoje kalbama ne tik apie dešimtines, bet apie dešimtines ir aukas bei dovanas. Kai kurie užmiršta, kad grąžindami dešimtinę jie parodo paprasčiausią sąžiningumą, bet jokiu būdu ne dosnumą. Grąžindami Dievui dešimtinę, kuri ir taip priklauso Jam, bei duodami Jam savo dovanas, mes pripažįstame, kad Jo pažadai ir šiandien yra galingi. Neįmanoma, kad mes būtume dosnesni ir nesavanaudiškesni už patį Dievą. Neįmanoma duoti Dievui daugiau, negu Jis mums duoda. Kuo daugiau mes Jam duodame, tuo dau­giau Jis mus laimina.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!