KAI APLINKYBĖS JUMS NEPALANKIOS

I DALIS

Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos mai­tina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? (Evangelija pagal Matą 6, 26)

Užaugusi priemiesčio gete, jaunoji Etel neturėjo galimybių susidaryti teisingą įspūdį apie Dievą. Štai kaip ji apibū­dino savo pirmuosius gyvenimo metus: „Aš niekada nepatyriau vaikystės, niekada nebuvau savo šeimos myluojama, mėgstama ar suprantama. Niekada nejaučiau, kad esu jai reikalinga. Buvau nesantuokinis vaikas ir niekam nerūpėjau.“ Vaikystėje Etel lakstė gatvėmis kaip laukinukė. Ji tapo vienos gaujos lyderė ir vėliau pradėjo darbuotis naktiniuose klubuose. Bet štai Etel pajuto, kad ją traukia viena šventosios žemės vieta – vietinė bažnyčia, kur bendruomenė gie­dodavo, o pamokslininkas su didžiule jėga bei iškalba skelbdavo Dievo Žodį. Ji labiau už viską panoro priartėti prie Dievo, pajusti Jo Artumą. Taigi Etel pradėjo lankytis atgimimo susirinkimuose. Kiekvieną vakarą po susirinkimų ji melsdavosi. Ji nuoširdžiai meldėsi: „Viešpatie, ko aš čia ieškau? Ko aš iš Tavęs noriu? Padėk man! Jei nieko neįvyks, daugiau čia nebegalėsiu ateiti!“

Tą vakarą ši jauna mergina tuščia širdimi pasijuto pripildyta tokios ramybės, kokios ji net neįsivaizdavo. Ji suprato, jog tai yra kaip tik tai, ko ji ieškojo visą savo gyvenimą. Etel prisiminė savo patirtį šitaip: „Mano širdį užliejo meilė, ir aš žinojau, kad suradau Dievą ir kad dabar bei per amžius turėsiu artimą sąjungininką, draugą, kuris stiprins ir džiugins mane.“

Etel Vaters (Ethel Waters) tapo viena iš mylimiausių Amerikoje evangelinių giesmių atlikėja. Daugelį metų ji da­lijosi savo tikėjimu Bilio Greimo evangelistinėse kelionėse. Ji visada jautė, jog Dievas labai arti ir ją stebi. Šią realybę ji išreiškė savo garsiausioje giesmėje „Jo žvilgsnis nukreiptas į žvirblelį“.

Ši giesmė išreiškia Dievo rūpinimąsi mumis: „Jo žvilgsnis nukreiptas į žvirblelį, ir aš žinau, kad Jis mane stebi“. Kai aplinkybės sukyla prieš jus, Dievas vis dar jus stebi. Pranašas Zacharijas pateikė vieną iš vaizdingiausių Biblijos posakių: „Kas tik užgauna jus, tas užgauna Mano akies vyzdį“ (Zacharijo pranašystė 2, 12). Dievas neleis jūsų gyve­nimo paliesti niekam, kas ilgainiui nepasitarnautų jūsų labui ir Jo šlovei.

Jeigu Dievas galėjo panaudoti Juozapo šeimos nesutarimus, kad iš to išeitų kas nors gera, Jis gali padėti ir jums. Jeigu kam nors ir nesisekė nuo vaikystės – tai Juozapui tikrai. Jo tikri broliai pardavė jį į vergiją. Jis buvo įmestas į duobę, paskui neteisingai apkaltintas ir išsiųstas kalėti, tačiau galiausiai jis atsidūrė rūmuose ir tapo Egipto ministru pirmininku. Savo gyvenimo pabaigoje jis galėjo pasakyti: „Nors jūs ir sumanėte man pikta, Dievas pakeitė tai į gera“ (Pradžios knyga 50, 20).

Jus, mane, Juozapą ir Etel Vaters sieja ypatingas ryšys. Mes turime kai ką bendra. Kai aplinkybės mums susiklosto nepalankiai, Savo malonės stebuklu jas įveikia Dievas.

Markas Finlis