KAI BAŽNYČIĄ VEIKIA KORUPCIJA

Tiktai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. (Apreiškimas Jonui 2, 25)

Vadovaudamiesi senoviniu laišku, mes keliavome palei vakarinę Turkijos pakrantę, ieškodami septynių laiške minimų objektų. Šį laišką per apaštalą Joną išsiuntė Didysis Gydytojas Jėzus Kristus, ir jis buvo skirtas septynioms skirtingos dvasinės sveikatos Bažnyčioms.

Šiomis septyniomis Bažnyčiomis mes susidomėjome dėl dviejų priežasčių. Pirma, Dievas pasirinko šias konkrečias Bažnyčias, kad reprezentuotų skirtingus dvasinius krikščionių Bažnyčios etapus per visą istoriją. Antra, dieviškasis receptas, kurį mūsų Viešpats davė šioms Bažnyčioms, tinka ir mūsų dvasinei būklei. Šiais laikais mes susiduriame su panašiais dvasiniais sunkumais.

Šiandien mes trumpai pakalbėsime apie Tiatyrų Bažnyčią. Viskas, kas liko iš šio senovės prekybos centro, tėra krū­va akmenų šiuolaikinio Turkijos miesto Akhisaro centre. Jono laikais Tiatyrai buvo klestinti bendruomenė ir svarbus prekybos bei pramonės centras. Šis miestas buvo pagarsėjęs galingomis vilnos vėlėjų ir dažytojų gildijomis.

Savąjį laišką Tiatyrams Jėzus pradeda padrąsinimo žodžiais. „Žinau tavo darbus“, – teigia Jis, – „tavo meilę, tikė­jimą, tarnavimą, ištvermę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius“ (Apreiškimas Jonui 2, 19).

Kristus įvertina tų tikinčiųjų tikėjimą bei meilę. Tačiau Tiatyrų krikščionims teks susidurti su sunkiais pasirinkimais. Kad ir toliau augtų, jie bus pašaukti stoti tiesos pusėn. „Bet turiu prieš tave“, – tęsia Jėzus, – „kad leidi moteriškei Jezabelei, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti Mano tarnus, kad jie ištvirkautų“ (20 eilutė).

Tiatyrų problema yra dvasinio svetimavimo problema. Svetimavimas – tai neleistinas ryšys, emocinis ar fizinis, su žmogumi, kuris nėra jūsų sutuoktinis. Svetimavimas liudija apie neištikimybę, šventų įžadų laužymą. Šis laiškas yra adresuotas senovės Tiatyrų Bažnyčiai, tačiau jis tinka ir ištisam laikotarpiui Bažnyčios istorijoje, vadinamam tam­siaisiais viduramžiais. Krikščionių Bažnyčia, kurią simbolizavo Tiatyrai, buvo neištikima savo tikrajam mylimajam, Jėzui Kristui. Ji sulaužė ištikimybės savo Viešpačiui įžadus.

Šis laiškas Tiatyrų Bažnyčiai yra mus sukrečiantis žadinimas, raginimas būti ištikimiems. Tai kvietimas pasišvęsti. Kaip jums išlikti, kai jus supanti dvasinė atmosfera tampa destruktyvi? Atsakymas būtų toks: per Dievo malonę apsi­spręsti bet kuria kaina būti ištikimiems Kristui. Kad išsaugotumėte savo dvasinę patirtį, priimkite tinkamą sprendimą. Jei prarasite dvasinę sveikatą, kas gi jums beliks?

Markas Finlis