KAI DŽIAUGSMAS YRA PILNAVERTIS

Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė. (Psalmynas 16, 11)

Kai garsusis rusų rašytojas Maksimas Gorkis lankėsi Jungtinėse Valstijose, vieną savaitgalį jis buvo nuplukdytas į Koni salą. Jo šeimininkai stengėsi suorganizuoti jam įvairiausias jaudinančias ekskursijas. Braudamiesi per įsiaudrinu­sias, švenčiančias minias, jie rodė Gorkiui keistenybių muziejus, fokusininkų rūmus bei šokančių merginų teatrus. Jie manė, kad šis garsus rašytojas pasisems įspūdžių visam likusiam gyvenimui. Baigiantis, atrodytų, turiningai dienai, jie paklausė Gorkio, kaip jam visa tai patiko.

Rašytojas minutėlę tylėjo. Paskui atsakė: „Kokie jūs liūdni žmonės!“

Gorkis buvo teisus. Kiekviena visuomenė, kuri grindžia savo egzistenciją pigiomis akimirkos „sensacijomis“, iš tiesų yra liūdna visuomenė.

Jėzus siūlo kai ką daug geriau. Jis pasakė: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“ (Evan­gelija pagal Joną 10, 10). Jėzus siūlo gyvenimo apstybę ir gausybę.

Psalmistas priduria: „Viešpats nešykšti nieko tiems, kurie gyvena, dorai elgdamiesi“ (Psalmynas 84, 12). Malonu­mai labai greitai išseks. Tačiau Dievo apstybė niekada nesibaigia. „Jūs esate pripildyti Jame“ (Laiškas kolosiečiams 2, 10). Jis siūlo mums „džiaugsmo pilnatvę“ (Psalmynas 16, 11). Jis patenkina „kiekvienos gyvos būtybės troškimą“ (Psalmynas 145, 16). Laimė kyla iš Dievo valios pažinojimo ir vykdymo (žr. Evangelija pagal Joną 13, 17).

Nėra didesnio džiaugsmo, kaip žinoti, kad mes esame Dievo valios centre. Nėra didesnės laimės, kaip žinoti, kad mes patinkame Dievui. Nėra didesnio pasitenkinimo, kaip tas tikrasis, kuris kyla dalijantis Jo meile su kitu žmogumi.

Laimė, kurią teikia Jėzus, yra ilgalaikė. Tai ne muilo burbulai, kurie vos papūtus vėjeliui sproginėja. Džiaugsmas, kurį dovanoja Jėzus, yra tikras. Tai ne kokia nors pigi, bet brangiai parduodama imitacija. Tebūna Jėzus jūsų šiandieninio džiaugsmo centre. Jis suteiks jums vidinės pilnatvės jausmą, kuris išliks lig pat tos dienos, kai Jis ateis parsivesti jus į namus.

Markas Finlis