KAI PASTANGOS BŪTINOS

Morisas L.Vendenas

Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikei gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse (1Tim 6, 12).

Priešintis Dievui galima dviem būdais. Vienas iš jų yra sakyti: „Aš netikiu Dievu. Jis man visiškai nereikalingas. Aš neturiu Jam laiko, todėl ir neinu pas Jį.“ Bet yra ir dar klastingesnis priešinimosi Dievui būdas, kuriuo naudojantis pasiekiamas toks pat rezultatas. Tuo būdu naudojasi žmonės, eidami pas Dievą ir manydami, kad Jis padeda tiems, kurie padeda patys sau. Aš einu pas Jį su savomis problemo­mis, bet neleidžiu Jam jų spręsti, šio darbo aš imuosi pats.

Tarkime, aš pastebėjau, kad mano automobilyje kažkas sugedo. Aš galiu neieškoti specialisto pagalbos, paprasčiausiai nesikreipiu į jį. Bet yra ir klastingesnis būdas, kuriuo galima priversti mechaniką atsisakyti ketinimo pataisyti automobilį. Aš galiu nugabenti pas jį savo automobilį, bet kai jis pastatys jį į garažą ir pažvelgs į variklį, aš at­sistosiu iš kitos automobilio pusės ir imsiu kalbėti: „Valandėlę. Nesu­kinėkite žvakių, aš jas pakeičiau tik prieš dvejus metus. Nelieskite karbiuratoriaus: jis labai trapus ir jūs galite jį sugadinti. Ir nekiškite rankų prie benzino siurblio. Ir jokiu būdu nelieskite vairavimo mechanizmo.“ Netrukus jis tikrai numes savo įrankius ir pasakys: „Pasiimkite savo automobilį ir remontuokite jį pats.“ Lygiai taip pat aš ateinu pas Dievą ir sakau: „Dieve, norėčiau, kad padarytum man tai ir tai.“ Bet paskui aš pradedu vadovauti pats. Aš bandau šį tą daryti savo jėgomis ir tuo pat metu noriu, kad kai ką darytų ir Dievas, ir šita mano paties pastangų ir Dievo jėgos sumaištis galiausiai sukelia dar didesnius nesutarimus.

Daugelis žmonių nusivilia krikščionybe dėl to, kad užuot bandę panaikinti priežastis, stengiasi pataisyti pasekmes. Net vaikai žino, koks yra teisingas atsakymas į klausimą: „Jei turite pasirinkti viena – ­rūpintis valgiu arba augimu, – kuo pasirinksite rūpintis?“ Neilgai galvoję jie atsakys: „Jei rūpinsiesi valgiu, tai ir augsi. Jei rūpinsiesi augimu, tai pagaliau neturėsi nė vieno, nė kito.“ Mūsų krikščioniškojo augimo pagrindas – tai Kristaus kaip geriausio Draugo pažinimas. Kad tai tiesa, įsitikinsime tada, kai Jis gyvens mūsų širdyje.