KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

I DALIS

Bet man Jis atsakė: „Gana tau Mano malonės, nes Mano galybė tampa tobula silpnume“. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. (Antras laiškas korintiečiams 12, 9)

Čarlzas Spurdženas (Charles Spurgeon), didysis karalienės Viktorijos laikų pamokslininkas, kartkartėmis kęsdavo gilios depresijos priepuolius. Kartą vienam draugui jis pasakė, kad po nevilties tvirtove yra gilūs požemiai“.

Tačiau Spurdženą palaikė Dievo perspektyva. Pagrindinė geroji naujiena apie Dievo malonę ir atpirkimą jam bu­vo reali.

Vieną dieną grįždamas namo po sunkaus darbo jis jautėsi labai pavargęs ir prislėgtas. Įvairiausi žmonės liejo jam savo širdgėlą, o tokių, kurie išklausytų jo problemas, buvo mažai. Spurdženas pajuto, kaip senasis požemis jį vėl įtraukia.

Tačiau tada jam atėjo į galvą viena Šventojo Rašto vieta, kuri jį išgelbėjo. Jis prisiminė žodžius: „Gana tau Mano malonės“ (Antras laiškas korintiečiams 12, 9). Namuose Spurdženas perskaitė šią eilutę originalo kalba – graikiškai. Dabar ši gerosios naujienos dalelė jį sukrėtė dar galingiau. Atrodė, jog Dievas sako tiesiog jam: „Gana tau Mano malonės“.

Spurdženas pasijuto garsiai atsakantis: „Taip ir yra, Viešpatie“. Staiga jis pratrūko kvatotis. Jis įgijo tą ramią širdį, kuri gydo kaip vaistas. Spurdženas prisiminė: „Lig tol aš niekada nesupratau, koks buvo tas šventas Abraomo juokas. Netikėti atrodė taip absurdiška.“

„O broliai, – rašė Spurdženas savo draugams, – būkite tvirti tikintieji. Mažas tikėjimas pakylės jūsų sielas lig dan­gaus, o didelis tikėjimas nuleis dangų į jūsų sielas“.

Spurdženas atrado didžią amžinąją tiesą. Dangus – tai ne tik geografijos dalis; tai gyvenimas Dievo Artume. Nors mes, kaip krikščionys, nekantriai laukiame paskutiniojo atlygio – šalies, kur nėra kančių, ašarų, geismų, ligų ar mirties, dažnai užmirštamas kitas dangaus matmuo. Kai fariziejai paklausė Jėzaus apie Dievo karalystę, Jis aiškiai atsakė: „Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“ (Evangelija pagal Luką 17, 21).

Kai Kristus per Savo Dvasią įžengia į mūsų gyvenimą, mūsų širdyse įsiviešpatauja Dievo karalystė. Dievo Dvasia užgydo mūsų sopulius. Dievo Dvasia nudžiovina mūsų ašaras. Dievo Dvasia suteikia mums naują viltį. Kartu su Spurdženu mes suvokiame, kad Dievo malonės užtenka. Nes sunkiausiomis gyvenimo aplinkybėmis, jeigu tik šalia yra Jėzus, mums tai yra dangus. Džiaukitės šiandien, kad Kristus užpildo jūsų gyvenimą. Dievo karalystė jumyse.

Markas Finlis