Kaip užsitikrinti ypatingą laiką

Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. (Mato 6, 33)

Mokytoja ištraukė didelį stiklainį, pripildytą kumščio dydžio akmenų. Ji paklausė klasės, ar stiklainis pilnas.

– Taip, – atsakė visi.

Tada ji išsiėmė kibiriuką su žirnio dydžio žvyru ir subėrė jį į stiklainį su dideliais akmenimis.

– O dabar? – paklausė ji.

– Ne! – užtikrintai atsakė klasė. – Jis nepilnas.

Mokytoja nusišypsojo.

– Jūs teisūs, – pasakė ji ir, paėmusi ąsotį su vandeniu, supylė jį į stiklainį. Vanduo prasismelkė pro žvyrą ir užpildė stiklainį. – Tai ko aš bandau jus išmokyti šiuo pavyzdžiu?

Vienas mokinys šūktelėjo:

– Norite mums pasakyti, jog kad ir kaip būtume užsiėmę, visada dar galime ką nors įsprausti į savo dienotvarkes.

Visi nusijuokė, bet ji papurtė galvą.

– Noriu, kad išmoktumėte pirmiausia į stiklainį sudėti didelius akmenis, o visa kita sudėlioti aplink juos! Turite sąmoningai nusistatyti savo gyvenimo svarbiausius dalykus, antraip gyvenimo smulkmenos – smėlis ir žvyras – praris visą jūsų laiką.

Taip yra ir su mūsų gyvenimu. Dvasiškai, fiziškai, finansiškai ir emociškai mes turime išmokti išdėstyti pagal svarbą ir pirmiausia sudėti didelius akmenis – svarbiausius dalykus gyvenime – į stiklainį, kol jų neišstūmė kasdienės gyvenimo smulkmenos.

Mes, kurie esame atsidavę tarnystei, dažnai save apgaudinėjame, galvodami, kad tarnavimas Dievui yra tolygus Dievo pažinimui. Bet tai netiesa! Dievas kviečia mus būti su Juo ir pažinti Jį, prieš pradedant Jam tarnauti (žr. Morkaus 3, 14). Negalime duoti kitiems to, ko negavome patys, sėdėdami prie Jo kojų. Mūsų gyvenime nėra nieko tokio svarbaus, ko vertėtų įsitvėrus laikytis, rizikuojant prarasti savo sielą.

Elena Vait įspėja: „Saugokitės, kad neapleistumėte slaptos maldos ir Dievo Žodžio tyrinėjimo. Tai yra jūsų ginklai prieš tą, kuris siekia sukliudyti jums žengti dangaus link. Pirmą kartą apleidus maldą ir Biblijos tyrinėjimą, antrą kartą tai padaryti bus dar lengviau.“

Padarę laiką su Dievu savo kasdieniu prioritetu (net jei šiek tiek mažiau miegosime ar atsisakysime ko nors kito), pastebėsime, kad visa kita gyvenime pradės vykti daug sklandžiau. Užuot prireikus visos dienos kokiam nors projektui atlikti, užteks vos kelių valandų, nes mes veikiame su antgamtiška jėga ir išmintimi. Užuot nerimavę ir jautę įtampą, nes turime skirti dėmesį daugeliui dalykų, turėsime visišką ramybę, nes viskam vadovauja Dievas. Nors žmogišku požiūriu tai ne visada atrodo logiška, tačiau kai tik mes duodame Dievui, Jis visada atiduoda mums daug daugiau.

Melody Mason