KAS PASLĖPTA, BUS ATIDENGTA

Bet jei taip nedarysite, tikėkite manimi, būsite nusidėję VIEŠPAČIUI. Galite būti tikri, kad jūsų nuodėmė jus pasivys. (Skaičių knyga 32, 23)

Į policijos komisariatą įsiveržė jaunuolis. Kažkas įsilaužė į jo namus ir pavogė kelis vertingus daiktus. Jis pastebėjo sprunkantį vagišių ir dabar reikalavo policijos ką nors daryti.

Atsakingasis pareigūnas nuvedė jaunuolį prie stirtos segtuvų ir parodė kriminalinę praeitį turinčių žmonių nuo­traukas.

Staiga pareigūnas pasakė: „Minutėlę palaukit“. Jis nuvedė pirštu žemyn iki puslapio apačios ir įsižiūrėjo į vieną nuotrauką, paskui į jaunuolio veidą ir vėl į nuotrauką. „Tai jūs! – sušuko policininkas. – Ir čia parašyta, kad jus reikia kuo greičiau areštuoti!“

Įniršęs nukentėjusysis, kuris įsiveržė į policijos postą, reikalaudamas teisingumo, pats buvo atpažintas kaip ieš­komas nusikaltėlis!

Daugelis nusikaltėlių negali slapstytis amžinai. Anksčiau ar vėliau jie sučiumpami, jų nusikaltimai išaiškinami. Retas atvejis, kai nusikaltėlis vis daro savo juodus darbus ir neįkliūva. Krikščioniškame gyvenime tai ne tik reta, tai neįmanoma. Anksčiau ar vėliau visos mūsų nuodėmės bus atskleistos. Apaštalas Paulius kategoriškai pasakė tiesą: „Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą“ (Laiš­kas hebrajams 4, 13).

Visa žinančio Dievo šviesoje pasimato kiekviena nuodėmė. Mes nebegalime jos nuslėpti. Kadangi Dievas jau žino mūsų slapčiausias nuodėmes, Jis ragina mus atvirai jas išpažinti dabar pat. Kai išpažinsime jas Dievui, teismo dieną Jis jas pridengs. Dovydas meldėsi: „Laimingas, kam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėmė“ (Psalmynas 32, 1).

Pasirinkimas aiškus. Arba mes dabar slėpsime savo nuodėmes ir jos bus atskleistos priešais visatą teismo dieną, o mes būsime pasmerkti, arba mes atvirai išpažinsime savo nuodėmes dabar pat ir teismo dieną Jėzus jas pridengs. Niekas negali paslėpti savo nuodėmių amžinai. Vieną dieną jos bus atskleistos. Mylintis Dievas, kurio širdis kupina gailestingumo ir atlaidumo, šiandien ragina mus ateiti pas Jį su visa nuodėmių kalte. Telieka apsispręsti.

Markas Finlis