Kelias pas Kristų Audio knyga

Ši knyga – tikras psichologinis ramstis, susidūrus su neviltimi, prislėgus kaltės jausmui, praradus sielos ramybę ir gyvenimo džiaugsmą. Religinės klasikos autorė, pagrįsdama Šventuoju Raštu, įrodo, kad Jėzus Kristus vienintelis gali patenkinti trokštančios sielos reikmes, uždegti aušrą širdyje. Ieškančius tiesos knyga žingsnis po žingsnio veda krikščioniškojo gyvenimo keliu. Tai jau ketvirtasis iliustruotas šios knygos leidimas.

„Kelias pas Kristų“ pdf knyga

01. Dievo meilė žmogui

02. Nusidėjėliui reikia Išgelbėtojo

03. Atgaila

04. Išpažintis

05. Pasišventimas

06. Tikėjimas ir priėmimas

07. Ar esame Kristaus sekėjai

08. Augimas Kristuje

09. Darbas ir gyvenimas

10. Dievo pažinimas

11. Melstis – teisė ypatinga

12. Ką daryti su abejonėmis

13. Džiaugsmas Viešpatyje