Knyga „Didžioji kova“ paliečia žmones visame pasaulyje (Gina Walhen)

Mūsų naujienos 2011-06-25

Redaktoriaus pastaba: šiame straipsnyje aprašytos trys moterys iš skirtingų pasaulio kraštų. Nepaisant skirtumų, visiems trims pasakojimams yra būdinga bendra detalė: moteris palietė ta pati knyga – E. Vait „Didžioji Kova“.

***

Tiesos beieškant
„Aš esu revoliucionierė, ramaus būdo revoliucionierė“, – kartą sakė reporteriui Wendy Luhabe iš Johanesburgo, Pietų Afrikos Respublikos. Kaip viena žinomiausių Pietų Afrikos Respublikos verslininkių ir socialinių aktyvisčių, Wendy yra nuveikusi daug. Tačiau jos gyvenimą amžiams pakeitė knyga „Didžioji Kova“. Pasaulinio lygio verslininkė ir socialinė aktyvistė Wendy Luhabe yra dėkinga, kad jai buvo padovanota ši knyga. Wendy gyvenimo aprašyme paminėta daug aukštų pareigų ir tarptautinių apdovanojimų. Ji yra septynių didžių korporacijų tarybos narė, Johanesburgo Vertybinių popierių biržos valdybos narė. Ji yra Moterų Investicijų Paketo įkūrėja ir buvo nominuota viena iš 50 Įtakingiausių Pasaulio Moterų Verslininkių. 2006 m. ji buvo pirmoji moteris, paskirta Johanesburgo universiteto garbės rektore. Ji vadovauja įtakingiems susitikimams visoje Europoje ir yra gavusi prestižinį Pasaulinio Ekonominio Forumo Šveicarijoje apdovanojimą ir garbės raštų iš Japonijos. Ji parašė knygą, „Esminės akimirkos“ (Defining Moments), už kurią gautas pelnas yra panaudotas mokyti jaunas socialiai nuskriaustas juodaodes moteris. Pastarosiomis rūpinasi Wendy Luhabe Fondas.

Gyvenimą pakeitusi dovana
Atrodė, niekas negalėjo sulėtinti Wendy, kol nelūžo jos kulkšnis 2010 m. pradžioje. Jai sveikstant, draugas pasidalijo su ja Pietų Afrikos evangelisto Mark Woodman DVD rinkiniu. Taip ji susipažindino su Didžiosios kovos sąvoka. Pasakiusi savo sūnui Lumko ir marčiai Zanele apie nuostabius dalykus, kurių ji sužinojo, Zanele davė jai E. Vait knygą „Didžioji Kova“. Wendy su užsidegimu perskaitė ją. Pastaroji padarė didelį įspūdį ir Wendy apsilankė Adventistų Knygų Centre, kuriame ji nusipirko didelį E. Vait knygų rinkinį.

Be to, Wendy susisiekė su Paul Ratsara, Pietų Afrikos ir Indijos vandenyno divizijos prezidentu. Ratsara pasiūlė tyrinėti Bibliją kartu, ir po šešių mėnesių, 2010 m. spalio 23-iąją, jam teko garbė pakrikštyti Wendy Luhabe Septintos dienos adventistų bažnyčioje.

„Visą gyvenimą buvau anglikonė, ir praėjusius 10 metų ieškojau bažnyčios, ginančios tiesą. Aš jaučiuosi palaiminta, kad buvau atvesta į Septintos dienos adventistų bažnyčią“, – sako Wendy. – „E. Vait knygos yra neįkainojamos. Perskaičiusi knygą Didžioji Kova pirmą kartą supratau, kas įvyko Edene, ką reiškia Kristaus nukryžiavimas, supratau mano ankstesnės religijos apgaulę, supratau, kad pasaulyje yra blogis ir gėris ir kad vyksta kova tarp nuodėmės ir teisingumo“.

„Šią knygą padovanojau daugeliui žmonių, įskaitant mano ankstesnės bažnyčios vyskupui. Knyga Didžioji Kova lėmė mano sprendimą išeiti iš anglikonų bažnyčios ir pasikrikštyti 2010 m. spalį“.

Mylinčio Dievo beieškant
Karen Banner iš JAV ieškojo mylinčio Dievo, o ne atšiauraus, paviršutiniško, kritiško. Mat apie tokį Dievą jai buvo dėstoma nuo vaikystės.

Kadangi užaugo griežtų katalikų šeimoje, Karen lankė katalikų mokyklas. Nepaisant religinio išsilavinimo, Karen troško kažko daugiau. „Kažkodėl uždavinėjau sau klausimus“ – atsimena ji. – „Man rūpėjo klausimai apie Dievą ir tikėjimą, bet atsakymų į juos nerasdavau“.

Klausimai – atsakyti
Perskaičiusi knygą „Didžioji kova“ Karen Banner rado atsakymus į daugelį klausimų. Gavusi diplomą Karen toliau ieškojo atsakymų. Ji lankėsi Baptistų bažnyčioje, bet ten atsakymų į rūpimus klausimus nerado. Nors Karen sutiko ir ištekėjo už septintos dienos adventisto bei kartu su vyru lankė bažnyčią, jai vis dar rūpėjo atrasi atsakymus į daugybę klausimų.

Atsakymai – rasti
Vieną dieną Karen, dirbdama teismo vykdytoja JAV apygardos teismo rūmuose Vašingtone, pastebėjo knygą „Didžioji kova“ ant kolegos, kuris nebuvo septintos dienos adventistas, rašomojo stalo. Atpažinusi autorės E. Vati vardą, Karen paprašė pasiskolinti knygą, kai jos kolega baigs ją skaityti.

Gavusi knygą Karen negalėjo padėti jos. Visi klausimai, kankinę ją, buvo atsakyti. „Atšiaurus, paviršutiniškas Dievas, kurio bijojau augdama, nebuvo tas Dievas, apie kurį perskaičiau knygoje Didžioji kova“, – sako Karen. – „Pirmą kartą supratau, ką Dievas dėl mūsų atliko, kad Jis iš tikrųjų myli mus…“. Jos balsas virpėjo, o skruostais riedėjo ašaros. – „Visą laiką Dievas vedė mane, ir aš esu dėkinga, kad galiu išreikšti tai žodžiais“.

Karen netrukus buvo pakrikštyta Septintos dienos adventistų bažnyčioje. Dabar ji tarnauja kaip vadovaujanti saugumo pareigūnė pasaulinės adventistų bažnyčios būstinėje Silver springs, Merilende, JAV.

Rizika
Rutina Lėjai Polisčiuk buvo įprasta: uždengti visus langus, uždaryti visas duris, užsidaryti mažoje medinėje drabužių spintoje ir spausdinti po antklode, kad niekas negirdėtų senos rankinės rašomosios mašinėlės. Kiekvieną dieną Lėja rizikavo savo gyvybe, kad tikintieji Tarybų Sąjungoje galėtų skaityti religinę medžiagą, įskaitant knygą „Didžioji kova“.

„Mes niekada negalvojome apie tai kaip apie pavojų“, – sakė Lėja. Reikmė buvo milžiniška. – „Darėme tai, nes žinojome, jog tai reikėjo padaryti“.

Lėja buvo dalis pogrindinio adventistų tinklo, leidžiančio neteisėtas pačių spausdintas knygas komunizmo laikotarpiu. Daugiau nei 30 moterų tarnavo šiame slaptame tinkle. Daug moterų ir vyrų tarnavo kaip vertėjai, knygų įrišėjai ir platintojai. Be mechaninėmis spausdinimo mašinėlėmis parašytų (kartais ranka) knygos „Didžioji kova“ kopijų ir kitų E. Vait knygų, taip pat buvo verčiamos Sabatos mokyklos pamokos ir kita svarbi religinė medžiaga.

Kadangi visos naujos rašomosios mašinėlės TSRS turėjo būti užregistruotos, tai užtikrino KGB slaptoji policija, adventistų tinklas senas mašinėles suremontavo ir panaudodavo spausdinant brangias knygas.

Gyvybinis dvasinis maistas
„Knyga Didžioji Kova buvo svarbesnė mums už duoną“, – sakė Nikolajus Žukaluk, koordinavęs knygų leidybą Ukrainoje. – „Tai buvo dvasinė duona“.

Ir Lėja Polisčiuk, ir pastorius Nikolajus Žukaluk kalėjo, nes maitino žmones dvasiniu maistu. Įkalinta mažytėje kameroje, 25 metų Lėja guodė save, pasitikėdama Dievu ir Jo pažadais. „Tuo metu buvome įpratę Šv. Rašto eilutes mokytis mintinai“, – sakė Lėja. – „Aš atsiminiau daugelį mintinai išmoktų pažadų“.

Neįbauginta kalėjimo, išėjusi į laisvę Lėja tęsė pavojingą darbą, spausdindama knygą „Didžioji kova“ ir kitas brangias knygas trokštantiems tiesos. Dėka jos ir kitų panašiai rizikavusių žmonių, tūkstančiai šios knygos kopijų pasklido visoje Tarybų Sąjungoje.

Laikas rizikuoti
Šiandien Septintos dienos adventistai visame pasaulyje yra kviečiami rizikuoti ir dalytis šia savalaike ir svarbia knyga su draugais, kaimynais, bendradarbiais ir net nepažįstamaisiais.

„Nebijokite to, ką žmonės pagalvos ar pasakys, duodant jiems knygą Didžioji kova“ – sako Ted N. C. Wilson, Generalinės Konferencijos prezidentas. – „Pasitikėkite Dievu, kad Jis paskatins gavėją perskaityti tiesos pilną medžiagą ir pasikeisti“.

Daugeliui žmonių sunku suprasti sparčiai besirutuliojančius įvykius, o knyga „Didžioji kova“ parūpina atsakymus į svarbiausius gyvenimo klausimus, susijusius su žmonijos istorija ir mūsų planetos ateitimi. Pripažindama tai E. Vati ragino Septintos dienos adventistus platinti šią knygą, nes pastarojoje „paskutinė įspėjimo žinia pasauliui yra apreikšta aiškiau negu kitose mano knygose“ („Colporteur Ministry“, 127 p.).

Ar šis patarimas yra aktualus ir šiandien?
Atsižvelgiant į Wendy Luhabe Pietų Afrikoje, Karen Banner Jungtinėse Valstijose ir Lėjos Polisčiuk Ukrainoje patyrimus, bažnyčios vadovai jaučia, kad atsakymas į šį klausimą yra neginčijamas – taip.

***

Sumanymas „Didžioji kova“ trumpai:
♦ 2011 – visi tikintieji skaito arba iš naujo perskaito knygą „Didžioji kova“
♦ 2012 – 2013 visi tikintieji, bendruomenė, skyriai ir kiti bažnyčios subjektai platina kiek gali knygą „Didžioji kova“
♦ Apsilankykite www.thegreathope.org, jei norite sužinoti daugiau. Padrąsinant bendruomenių narius 13-oje pasaulinių divizijų platinti šią knygą, pasaulinės bažnyčios Vykdomasis komitetas nubalsavo dėl sumanymo pavadinimu – „Didžioji kova“, kurio metu bus masiškai dalijama ši E. Vait knyga 2012 ir 2013 m.

Be to, tikintieji yra raginami pasiruošti tam ir skaityti šią knygą savarankiškai per 2011 m.

„Kygoje Didžioji Kova yra užrašyti atsakymai į klausimus, kylančius paskutinėmis dienomis“, – sako Delbert W. Baker, GK viceprezidentas ir sumanymo vadovas. – „Aš drąsinu narius perskaityti arba iš naujo paskaityti šią knygą šiais metais, ir prisijungti prie pasaulinės bažnyčios perkant ir dovanojant šią knygą šeimos nariams, draugams ir nepažįstamiesiems“.

Knyga „Didžioji kova“ yra ruošiama pardavinėti su nuolaida, kad visi galėtų neišlaidaudami ją įsigyti. Bus išleista klasikinė, sutrumpinta, šiuolaikinė knygos versija ir variantas jauniems žmonėms (anglų kalba).

„Norime išdalinti jų kuo daugiau“, – sako Wilson, „bet šis sumanymas yra susijęs su Šv. Dvasios tikslais, ne mūsų. Leiskime Šv. Dvasiai vesti mus ir veikime tikėdami“.

***

Gina Wahlen laikinai eina leidinių „Adventist World“ ir „Adventist Review“ redaktoriaus padėjėjo pareigas.

***

Knygą „Didžioji kova” lietuvių kalba galima įsigyti leidyklos „amžinoji uola” interneto knygyne.