Knyga "Gydymo tarnystė"

Mūsų naujienos 2018-11-20

Pažvelgę į savo namų knygų lentynas, turbūt kiekvienas pamatysime daug gerų, gražių ir vertingų knygų, kurias išleido mūsų leidykla „Amžinoji uola“ daugiau nei per 20 metų. Paruošta spaudai nauja Elenos Vait knyga „GYDYMO TARNYSTĖ“. Knyga ras atgarsį mūsų širdyse, ugdys ir mokys mus, stiprins tikėjimą, praturtins mūsų gyvenimą bei tarnystę. Knyga nemaža – 384 puslapių, šriftas aiškus, nesumažintas, lengvai skaitomas.

Ar mes galime formuoti savo sveikatą? Ar iš tiesų mityba, švara, susivaldymas, tikėjimas, atlaidumas, geranoriški santykiai veikia žmogaus sveikatą?

Šioje, daugelio pasaulio šalių vis pakartotinai leidžiamoje knygoje, autorė padeda rasti atsakymus į su sveikata susijusius klausimus.

Greta gausių vertingų įžvalgų skaitytojas įgis naują supratimą, kaip padėti žmonėms, puolusiems į neviltį ar esantiems prie mirties slenksčio. Tėveliai bus dėkingi už naujas idėjas vaikų auklėjimo klausimais.

„Dėkingumas, džiugesys, dosnumas, pasitikėjimas Dievo meile bei rūpestingumu – tai didžiausia visapusiškos sveikatos apsaugos priemonė.“

„Drąsa, viltis, tikėjimas, užuojauta ir meilė skatina sveikatą bei ilgina gyvenimą. Pasitenkinimas, džiugi dvasia yra kūno sveikata ir sielos stiprybė.“

„Ne viskas, ką duoda šis pasaulis, gali išgydyti sugniuždytą širdį ar suteikti protui ramybę, nuimti rūpesčius ar pašalinti ligą. Garbė, gabumai, talentai – visa tai bejėgiai pradžiuginti sielvartaujančią širdį ar atkurti iššvaistytą gyvenimą. Vienintelė žmogaus viltis – sieloje gyvenantis Dievas… Mūsų Išgelbėtojo žodžiai: „Ateikite pas Mane… Aš jus atgaivinsiu“ (Mato 11, 28) – tai receptas fizinėms, protinėms ir dvasinėms ligoms gydyti.“

„Grynas oras, saulės šviesa, saikingumas, poilsis, fiziniai pratimai, tinkama mityba, vandens vartojimas, pasitikėjimas dieviškąja galybe  – tai ir yra tikrieji vaistai. “

„Mūsų pastangos nebus vaisingos, jeigu žmones mokysime žiūrėti į Dievą, kaip į jų negalių Gydytoją, o nemokysime atsisakyti nesveikų įpročių.“

„Kiekvieno išbandymo metu Dievas parūpina mums pagalbą.“

Knyga skiriama visų žemės kraštų gydytojams ir slaugytojams, kurie bendradarbiauja su Didžiuoju Gydytoju Didžiosios medicinos misijoje, drąsiai ir nesavanaudiškai dirbantiems, kad gydytų sergančius, guostų liūdinčius bei mokytų gyvenimo kelio.

Norite įsigyti:  rašykite, šiuo adresu: [email protected]