Kodel Adventistų bažnyčia

Mūsų naujienos 2012-03-31

Nors ekspertai nesutinka dėl tikslaus skaičiaus, aišku, kad šiandien yra daug protestantiškų bendruomenių. Šimtai, net tūkstančiai. Dėl to kyla tokie klausimai, kaip antai: kodėl Septintosios dienos adventistų bažnyčia? Koks yra mūsų tikslas? Ar mes reikalingi? Atsakymas yra paprastas: Dievas pavedė šiai bažnyčiai skelbti „dabartinę tiesą“, t.y. trijų angelų žinią, užrašytą Apr 14, 6–12. Taip, yra daug bažnyčių ir daugelis jų „intensyviai“ evangelizuoja. Bet, anot paskutinės informacijos, yra tiktai viena bažnyčia, skelbianti trijų angelų žinią, užrašytą Apr 14. Tai – Septintosios dienos adventistų bažnyčia, todėl esame čia. Kad ir ką darytų mūsų bažnyčia, pirmiausia turime pamėginti atvesti kiek galima daugiau žmonių į dangaus karalystę. Kaip bevadintume šią veiklą, pagrindinė užduotis – papasakoti pasakojimą apie Jėzų ir tikėtis, kad žmonės priims Jį kaip Viešpatį ir Išgelbėtoją bei taps Jo mokiniais, o gal ir mokytojais.
Nors daug vietinių bendruomenių užsiima įvairia veikla, ir (paprastai) visa tai yra gera ir naudinga, mums tekęs iššūkis yra tai, kad visa bažnyčios veikla būtų susijusi su amžinosios Evangelijos skelbimu (Apr 14, 6).
Žinoma, net pasitelkus į pagalbą šiuolaikines technologijas, ši užduotis yra milžiniška. Ji tenka milijonams savanorių, skatinamų meilės Dievui ir žmonėms, kurių nuodėmes prisiėmė Jėzus.
Nors evangelizacija ir liudijimas yra kiekvieno nario asmeninė atsakomybė, visam Septintosios dienos adventistų kūnui (bažnyčiai), tenka bendra atsakomybė. Kiekvienam nariui prisidedant ir evangelizuojant, užmezgamas ryšys su brangiais žmonėmis. Ir štai kas yra svarbiausia: to negalima padaryti vietinės bendruomenės lygmenyje.

Evangelizacijos kontekste svarbios yra ir dvasinės dovanos. Tačiau gyvybiškai svarbu ne tiktai raginti narius atrasti dvasines dovanas, bet taip pat sudaryti jiems galimybę lavinti jas. 16-ame tikėjimo tiesų punkte parašyta: „Dievas dovanoja dvasines dovanas visiems Savo bažnyčios nariams, kurias jie turi naudoti meilės tarnavime vardan bendros, bažnyčios ir žmonijos, gerovės. Dovanos, kurias Savo nuožiūra Jis padalija visiems nariams, yra sugebėjimai ir tarnavimai, kurių bažnyčiai reikia, kad atliktų jai Dievo pavestas funkcijas“.
Evangelijos supratimas ir asmeninis ryšys su Jėzumi Kristumi įgalins žmones dirbti ir būti paskatintiems gelbėjant sielas. Evangelizaciją ir liudijimą turi skatinti meilė, ne baimė ar kaltė.
Kaip visos pamokos, taip ir šis ketvirtis, padės pagilinti biblines žinias. Tačiau svarbiausia nėra žinios, bet jų panaudojimas geram tikslui, ir šiame kontekste didžiausia nauda yra gauti galimybę gyventi amžinai.
Štai dėl kokios priežasties yra Septintosios dienos adventistų bažnyčia. Ar galėtų būti geresnė priežastis?

***
Joe A. Webb
dirba pastoriumi Nambour ir Yandina bažnyčiose Pietų Kvinslando Konferencijoje Australijoje.

Paimta iš www.dievozodis.lt