KODĖL NEREIKIA DRAUDIMO KOMPANIJŲ?

Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. (Evangelija pagal Matą 13, 38–39)

Vienas prieš kelerius metus nutikęs įvykis Leik Vorte, Floridoje, vis sugrąžins mūsų mintis prie visatos blogio šal­tinio. Vienas žmogus pareiškė pretenzijas savo draudimo kompanijai dėl nelaimingo atsitikimo, kurio metu jis patyrė aukštos įtampos laidų sukeltą elektros šoką. Kompanija atsisakė mokėti, remdamasi tuo, kad šis įvykis buvo „Dievo valia“. Teismai tam pritarė.

Žmogus į tai sureagavo išradingai. Jis parašė ieškinį prieš „Dievą ir kompaniją“, apimančią 55 krikščioniškas jo miesto bažnyčias. Teismo metu vienas tarnautojas pasakė: „Manau, jog teiginys „Dievo valia“ pavartotas neteisingai. Dievas neatsakingas už šį nelaimingą atsitikimą. Tai turi būti pavadinta „šėtono valia“.“

Pagal Bibliją, šis dvasininkas buvo visiškai teisus, o draudimo kompanija klydo! Visatoje egzistuoja dvi priešiškos jėgos – gėris ir blogis, dangaus ir pragaro jėgos. Dievas, meilės ir tvarkos Kūrėjas, nėra atsakingas už tai, kas vyksta bloga Žemės planetoje. Blogis – šėtono viešpatija. Neapykanta, kančia, kaltė, gėda, skausmas, sąžinės graužatis – visa tai didžiojo uzurpatoriaus blogybės.

Dažnai klausiama: „Jei Dievas toks geras, kodėl pasaulis toks blogas? Kodėl turi kentėti nekalti žmonės?“ Mes kenčiame dėl įvairių priežasčių. Kartais mes patys užsitraukiame nelaimę savo neteisingais pasirinkimais. Paauglys, kuris visą naktį šėlo vakarėlyje, o grįždamas namo lėkė didžiuliu greičiu ir padarė avariją, gali kaltinti Dievą, tačiau Dievas čia niekuo dėtas. Palaido elgesio jaunuolis, užsikrėtęs lytiniu keliu plintančia liga, kenčia savo paties pasirin­kimo pasekmes.

Kartais mums tenka kentėti dėl kitų žmonių pasirinkimų. Nesuskaičiuojamų karų aukos nukentėjo nuo savanaudžių, žiaurių vadų rankos. Vaikai kenčia iškrypėlių suaugusiųjų smurtą. Dievas ne visada įsikiša. Jis leidžia blogiui tekėti savo vaga. Jis neatima iš mūsų pasirinkimo teisės, net jeigu mes priimame neteisingus sprendimus, kurie pakenkia kitiems žmonėms. Dievas vertina laisvę. Danguje Liuciferis priėmė tragišką sprendimą, ir Dievas leido jam tai padaryti. Tas pat pasakytina apie Adomą ir Ievą rojuje. Už kiekvieno blogo ir žalingo pasirinkimo stovi blogio genijus, Liuciferis.

Kai kažkieno pasirinkimas priverčia kentėti vieną iš Dievo vaikų, Jis visada būna čia pat, paguodžia, padrąsina, palaiko, įkvepia, sustiprina. Mes galime būti absoliučiai tikri, kad Jis niekada mūsų nepaliks. Kad mus išgelbėtų, Jo meilė nutiesia tiltus per plačiausias prarajas. Taigi mes turime kuo džiaugtis.

Markas Finlis