Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

KOVA, KURIĄ BŪTINA KOVOTI 0 2018-11-01 — 00:45

Aklasai fariziejau! Pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė! (Mt 23, 26)

Kai velnias ateina mūsų gundyti, jis nesibeldžia į duris ir ne­sako: „Laba diena, aš esu velnias, ir šiandien atėjau jūsų gundyti.“ Jis žino, kad tokiu būdu nelaimės. Jeigu jis taip padarytų, tai mes jam atsakytume: „Mes apie tave girdėjome. Nešdinkis!“ Ir užtrenktume prieš jį duris.

Būtent todėl jis puola mus per mūsų silpnybes ir problemas. Velnias už mus stipresnis ir protingesnis. Jis žino, kad sėkmin­giausiai žmogus nugalimas tada, kai jis yra priverčiamas sutelkti dėmesį į savo silpnybes ir trūkumus ir mėgina pats juos nugalėti, užuot žvelgęs į Jėzų bei pasitikėjęs Jo jėga. Tarp tikėjimo žygdar­bių, kurių siekti mus ragina Biblija, ir kovos su nuodėme bei velniu yra didžiulis skirtumas. Jeigu grumsimės prieš nuodėmę ir velnią vien savo jėgomis, visada pralaimėsime.

Jėzus nurodė fariziejams kur link jie turi nukreipti savo pas­tangas. Jis sakė, kad švarūs išore jie bus tik tuo atveju, jei bus švarūs viduje. Tai viena iš svarbiausiųjų tiesų, kuri aiškina, koks turėtų būti krikščioniškasis gyvenimas. Ši tiesa nepaprastai svarbi tam, kad suprastume, kur link turi būti nukreiptos mūsų žmogiško­sios pastangos bei kur jas nukreipti beprasmiška. Jei visomis savo valios pastangomis sieksime atlikti tikėjimo žygdarbius, mes laimėsime (Testimonies (Liudijimai), 5 t., p. 513).

Kas gi yra tikėjimo žygdarbis? Tai tarpusavio santykiais su Dievu pagrįstas gyvenimas, tai siekimas kasdien skirti laiko ben­dravimui su Viešpačiu Jėzumi. Tikėjimo žygdarbis yra vienintelis žygdarbis, kurį Biblija skatina atlikti krikščionį. Ir kai mes visą savo energiją bei visas jėgas nukreipsime šio žygdarbio įvykdymui, Jėzus kovos už mus su nuodėme ir velniu, kaip Jis ir yra pažadėjęs. „Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; Jis ir įvykdys!“ (1 Tes 5, 23–24)

„Žmogus negali išgelbėti pats savęs, bet Dievo Sūnus kovoja už jį ir apdovanoja savo dieviškosiomis savybėmis. Kai žmogus priima Kristaus teisumą, jis tampa Dievo vaiku, gali laikytis Dievo įsakymų ir gyventi“ (Iš žurnalo „Review and Herald“, 1898.02.08

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!