Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

KRISTUS NUMIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES 0 2020-01-15 — 01:03

Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai (1 Kor 15, 3).

Geroji naujiena yra ta, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai. Kai mąstome apie išgelbėjimą, būtina suvokti, kad mūsų protas nepajėgus tai išsamiai suprasti. Šią didžiąją tiesą mes mėginsime išsamiai suprasti per visą amžinybę.

Kryžius – realybė ir žmogaus akimis žiūrint, tai kažkas siaubin­go. Tačiau Jėzus tik ne itin jautė fizines kančias, nes žinojo, jog ant kryžiaus buvo sprendžiami milžiniškos svarbos dalykai. Kas gi pervėrė Jėzaus širdį ir kodėl Jis numirė? „Tačiau Jis prisiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų skausmus. O mes laikėme Jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant Jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant Jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti Jo žaizdomis“ (Iz 53, 4–5).

Nors kai kurie menkina tiesos, kad Kristus numirė už mūsų nuo­dėmes ir tapo mūsų Išgelbėtoju, svarbą, tačiau būtent apie tai byloja visas Šventasis Raštas. Kristus numirė dėl mūsų nedorybių ir buvo kankinamas dėl mūsų nuodėmių. Dėl dieviškojo teisingumo Jis tapo nuodėmingojo žmogaus Išganytoju. Po šia našta Jis tik ne itin jautė fizinį skausmą.

Stengdamiesi įsivaizduoti Dievą mylintį, nerūstaujantį ir ne­reikalaujantį kraujo praliejimo už nuodėmes, kai kurie tvirtina, jog kryžius nebuvo būtinybė, jog tai buvo tik atsitiktinumas, kad Jėzus atėjo paprasčiausiai parodyti, kaip labai mus myli, kad Dievas yra geras ir didžiai kilnus ir, kad kryžius niekaip nesusijęs su Dievo teisingumu. Būtina įsidėmėti, kad mūsų Dievas yra teisingas, o kadangi Jėzus taip pat yra Dievas, Jis irgi yra teisingas. Bet kokia organizacija steigiama konkrečių įstatymų pagrindu. Bet kokio valdymo sėkmė apibūdinama įstatymų vykdymo privalomumu, o įstatymo tvirtumas nustatomas bausmės dydžiu už jo pažeidimą. Jėzus atėjo numirti už mus. Jis parodė kitą Dievo charakterio pusę – Jo gailestingumą ir meilę, pasiryžimą būti nubaustam už mus, kad tik mes galėtume gyventi.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!