Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

KRITIMAS ANT UOLOS 0 2019-06-22 — 00:20

Ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus (1 Kor 10, 4).

Tyrinėdami akmens simbolį Šventajame Rašte jūs suprasite, kad tai simbolizuoja Jėzų Kristų. Kai Izraelis ėjo dykuma iš Egipto į pažadėtąją žemę, atsitiko įdomus įvykis, kurio esmė yra ta, kad Mozė sudavė į uolą ir iš jos pradėjo tekėti vanduo. Uola vaizdavo Kristų. Šios dienos Biblijos tekstas mums sako: ta uola buvo Kristus.

Kristus pats save lygino su uola, kai Jis kalbėjo apie būtinybę statyti dvasinį statinį ant uolos, o ne ant smėlio (Mt 7, 24–25). Apaš­talas Paulius sakė, kad niekas negali statyti ant kito pamato išskyrus tą, kuris jau padėtas, t. y. ant Jėzaus Kristaus. Anot Šventojo Rašto, kertinis akmuo yra pats Jėzus Kristus.

Pranašo Izaijo knygoje (8, 13–15) sakoma, kad Viešpats bus pažaidos akmuo ir nuopuolio uola. Psalmėse (118, 22) taip pat kalbama apie akmenį (uolą). Evangelijoje pagal Matą Jėzus pateikia ištrauką iš Senojo Testamento: „Ar niekada nesate skaitę Raštuo­se: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu? Tai Vieš­paties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą kelia‘ […] Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas“ (Mt 21, 42–44).

Šiandien kiekvienas galime pasirinkti. Ar pasirinksime kristi ant uolos, ar leisime, kad uola užkristų ant mūsų? Jei mes nežinome, ką reiškia kristi ant Uolos, ateis laikas, kai prašysime kalnų ir uolų, kad jie kristų ant mūsų ir paslėptų mus nuo Dievo veido. Yra tik du pasirinkimai: arba patys krintame ant Uolos, arba krenta Uola ant mūsų. Žodžiai „kristi ant Uolos“ gali nuskambėti nesuprantamai. Ką gi jie reiškia? Laiške romiečiams yra paaiškinimas: „Štai padedu Sione suklupimo akmenį, papiktinimo uolą; bet kas Juo tiki, neliks sugėdintas“ (Rom 9, 33). Kaip paaiškėja iš Laiško romiečiams, ar aš krisiu ant Uolos, ar Uola ant manęs – yra tikėjimo ir darbų klausimas. Tai paprasta suvokti. Jei aš mėgstu gyventi pasikliaudamas savo jėgomis ir nežinau, ką reiškia tikėti Kristų, kad gaučiau išgelbėjimą, tai uola nukris ant manęs! Tik patys nukritę ant Uolos, sudužę ir atsisakę mėginimų savo jėgomis pelnyti išgelbėjimą bei bendrau­dami su Jėzumi, mes galime būti saugūs.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!