Kvietimas misionieriškai tarnystei

Jėzus kviečia mus ne tik melstis, tačiau atsakyti ir į mus supančiųjų dvasinius bei fizinius poreikius. „Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane.“ (Mato 25, 35–36)

Knygoje „Gydymo tarnystė“ mes skaitome: „Mes privalome gyventi dvejopą gyvenimą – minčių ir veiksmų gyvenimą, tylios maldos ir nuoširdaus darbo gyvenimą.“ („Gydymo tarnystė“, p. 380) Mūsų gelbėtojas užliejo mus tokia meile, kad mes turime privilegija pasidalinti ja su draugais, kaimynais ir nepažįstamais mums žmonėmis, kurie turi poreikių. Pasibaigus „10 maldos dienų“ laikui, paklauskite Dievo, kaip jūs ir jūsų bažnyčia gali pasitarnauti aplinkiniams. Planuodami savo tarnystę, neleiskite planams trukdyti melstis: Be abejonės, jūsų asmenines nukreiptas į artimųjų išgelbėjimą pastangas, turi lydėti nuoširdžios maldos vienumoje. Norint suprasti sielų gelbėjimo mokslą, reikia didelės išminties. Prieš eidami pas žmones, pirmiau ateikite pas Jėzų. Tarnystė žmonėms prasideda prie Dangiškosios malonės sosto.“ (Prayer, p. 313)

Štai, kai kurie būdai, kurie padės jums pamatyti, kaip galite padėti žmonėms. Išsirinkite tarnysčių kryptis, kurios bus atsakas į žmonių poreikius, kuriems jūs ruošiatės padėti.

· Pamaitinkite sergantį brolį ar sese, draugą, kaimyną;

· Pakvieskite kaimyną/kolegą į svečius;

· Pamaitinkite benamį;

· Paaukokite rūbų, kuriuos jūs patys norėtumėte gauti;

· „Įsūnykite“ pagyvenusį žmogų. Nuolat jį lankykite, pagelbėkite namų ruošos darbuose, padėkite apsipirkti, paruoškite valgyti, darbuokitės jo namuose, sode;

· Iškepkite duonos ar pyragą ir pavaišinkite kaimyną;

· Pasiūlykite savo pagalbą, jūsų apylinkės gyventojams, jų vykdomuose projektuose;

· Padėkite prižiūrėti ligonį arba neįgalųjį. Tuo jūs pagelbėsite juos prižiūrintiems;

· Dalyvaukite socialiniuose projektuose;

· Susipažinkite su naujais kaimynais arba su tais, kurių nepažįstate. Pasidalinkite kokiomis nors vaišėmis su jais. Tegul jie pasijunta tarsi namuose;

· Nupirkite maisto produktų ir perduokite juos sunkiai besiverčiančiai šeimai;

· Pasiūlykite kartu studijuoti Bibliją;

· Apsilankykite globos namuose;

· Pamaitinkite studentą;

· Paaukokite drabužių skurdžiai besiverčiančiai šeimai;

· Jūsų bažnyčioje galima paruošti vietą, kurioje galėsite palikti rūbus, skirtus stokojantiesiems;

· Paaukokite jūsų kompiuterį ar kitą elektroninį įrenginį;

· Paruoškite patarimus ir medžiagą sveikatos tema;

· Paskambinkite sergančiajam;

· Pakalbinkite kaimynus, paklauskite, kaip jiems einasi;

· Padovanokite knygą artimam žmogui, draugui, bičiuliui, kolegai;

· Parenkite Evangelizacinę programą;

· Dalinkitės Dievo žodžiu dovanodami lankstinukus – 10 Dievo įsakymų, laikraščiu „Vilties šaltinis“;

· Pasiūlykite kam nors iš draugų, atverti širdį Jėzui;

· Pasidalinkite savo kulinariniais sugebėjimais puslapyje – „Sveikata ir gerovė“;

· Dovanokite krikščionišką literatūrą;

· Nupirkite produktų ir atneškite žmogui, kuris prarado savo artimąjį;

· Aplankykite ligoninės pacientą. Praskaidrinkite jo kasdienybę, paklauskite, kuo galėtumėte padėti;

· Paskaitykite pagyvenusiam žmogui;

· Aplankykite vaikų namus ir pasiūlykite savo pagalbą;

· Paskaitykite Biblija neregiams arba tiems, kurie patys negali skaityti;

· Leiskite pernakvoti savo namuose stokojantį;

· Savanoriškai pasidarbuokite namuose, kur gyvena ar laikinai būna žmonės, patyrę smurtą;

· Paaukokite kelias knygas vaikų namams;

· Aplankykite senelių namus kartu su jaunimu. Paruoškite jiems šventinę programą, giesmes;

· Surenkite šventę vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų;

· Sutvarkykite aplinką;

· Organizuokite maldos namuose sveikatos, sporto ratelį. Pakvieskite draugus ir kaimynus;

· Pakvieskite žmones pažiūrėti filmą dvasine tema. Pasimelskite kartu;

· Sugalvokite savo projektą tarnystei;

Daugiau apie pasiūlymus tarnystei: www.revivalandreformation.org/resources/witnessing