Marijampolės seminaras "Neužmirškime Biblijos"

Mūsų naujienos 2017-12-01

Lapkričio 24-25 dienomis Marijampolėje vyko seminaras „Neužmirškime Biblijos“, kuriuo Marijampolės bendruomenė turėjo didelį norą priminti Marijampoliečiams, kokia svarbi Biblija mūsų visų gyvenimuose. Paskaitas vedė Laymen Ministries Tarnautojai Robertas Miliūnas, Joshua Miller bei Arūnas Čerkesas su muzika mus palaikė Rimantas Marušauskas su šeima. Klausytojų nebuvo tiek kiek tikėjomės, bet 4 nauji žmonės turėjo galimybę išgirsti giesmes, Dievo Žodį bei paskatinimą jį skaityti.

Aktyviai dalyvavo Adventistų bažnyčios Marijampolės bendruomenės nariai tuo pačiu patirdami didelę palaimą. Buvo parduota keletas knygų ir padalinta laikraščių.
Mūsų tikslas tęsti šiuos susitikimus ir melstis, kad Dievas rastų kelius kaip pasiekti žmonių širdis.
Esam Dėkingi Dievui už visą renginį ir jums visiems už jūsų maldas ir pastiprinimą.