MŪSŲ LAIKŲ SVAJONĖS

Paskui išliesiu Savo Dvasią ant visos žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus. (Joelio pranašystė 3, 1)

Neseniai keturių adventistų grupelė keliavo džiunglių takais ir patvinusiomis Filipinų vidurio upėmis. Jie pasiekė visiškai nuošalią vietovę, nepasiekiamą jokia motorine transporto priemone. Po aštuonių valandų kelionės per džiungles, jie priėjo kaimelį. Tai, ką ten pamatė, apstulbino juos. Jie rado jau pastatytą pastatą, skirtą Dievo šlovinimui. Vienas to kaimelio gyventojas susapnavo žmogų, vilkintį baltos drobės drabužiais, avintį spindinčiais batais. Tas žmogus pasakė: „Pastatyk didelį namą Dievui ir šlovink Jį“. Be to, tas žmogus sapne perspėjo, kad ateis žmonės, kurie pamokys „bib­linių tiesų“. Kita kaimelio gyventoja susapnavo vyrą, kuris jai pasakė, kad tie ateisiantys lankytojai bus geri žmonės.

Keturi adventistai pradėjo mokyti apie Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją. Kaimiečiai mielai priėmė šį mokymą. Veikiai buvo pakrikštyti 24 asmenys, kurie užpildė „didžiuosius Dievo namus“. Giliai Mindoro salos džiunglėse olangano gentis buvo neprieinama. Tačiau šiandien jie priima Evangeliją.

Dievas parengė kelią. Iš visatos sosto menės į tankias Filipinų džiungles nusileido angelai. Dvasia atvėrė kietas širdis.

Ten, kur vyksta stebuklai, skepticizmui nėra vietos. Cinizmas eliminuoja dieviškumą. Tačiau atmesti stebuklus dėl to, kad jų negali paaiškinti mokslas, vadinasi, neigti Šventojo Rašto autentiškumą.

Pamąstykite apie tai, kaip Dievas išnaudoja regėjimus bei sapnus. Per sapnus Dievas reguliariai kalbėjo Senojo Tes­tamento pranašams. Juozapas ir Danielius, Izaijas ir Jeremijas, Jokūbas ir Ezechielis – kiekvienas iš jų gavo ypatingas žinias nuo Dievo per sapnus. Visa Apreiškimo Jonui knyga yra Dievo duotojo regėjimo rezultatas.

Savo kartoje mes ir vėl galime tikėtis, kad Dievas apreikš Savo valią per regėjimus ir sapnus. Kaip per sapną Jis nuvedė apaštalą Petrą pas Kornelijų, taip šiandien per sapnus Jis ves nuoširdžius ieškotojus prie Savo tiesos. Sapnai, žinoma, nėra biblinės tiesos pakaitalas. Bet kokia neva Dievo siųsta žinia, kuri prieštarauja Šventajam Raštui, yra įžūliai melaginga. Tačiau kartais Dievas panaudoja sapnus. Jis turi neįprastų būdų, kaip užbaigti Savo darbą, ir tie metodai gali mus nustebinti. Jis padarys viską, ką gali, kad pasiektų Savo prarastus vaikus.

Markas Finlis