MŪSŲ VEDLYS IKI MIRTIES

Šis Dievas – mūsų Dievas per amžių amžius. Jis ves mus amžinai. (Psalmynas 48, 15)

Liza Atvater (Lizzie Atwater), laukdamasi savo pirmagimio, su siaubu stebėjo, kaip netoliese susijungia plėšikų gaujos. Ši misionierė Kinijoje 1900 metų maišto metu žvelgė brutaliai mirčiai į akis – mirčiai nuo fanatikų, kurie buvo prisiekę keršyti visiems svetimšaliams.

Tačiau apimta klaikaus siaubo, Liza rado vilties kibirkštėlę. Štai ką neilgai trukus iki savo mirties ji rašė seseriai ir kitiems šeimos nariams:

„Trokštu pamatyti jūsų brangius veidus, bet bijau, kad šioje žemėje nebesusitiksime. Aš labai ramiai ruošiuosi pabaigai. Viešpats nuostabiai arti, ir Jis manęs nenuvils. Buvau labai sunerimusi ir susijaudinusi, kadangi atrodė, jog atsirado šansas išgyventi, tačiau Dievas pašalino tą jausmą, ir dabar tik meldžiu malonės, kad drąsiai pasitikčiau siaubingąją baigtį. Skausmas greitai išnyks, ir, o, kaip gera bus aukštybėse!“

1956 metų sausį Ekvadore buvo nužudytas Rojus Juderianas (Roj Youderian), kuris džiunglėse mėgino paskelbti Evangeliją Auca genties indėnams. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo surastas jo kūnas, Rojaus žmona Barbara savo dienoraštyje užrašė: „Prieš dvi dienas Dievas davė man šią eilutę iš 48 psalmės: „Šis Dievas – mūsų Dievas per amžių amžius. Jis ves mus amžinai“ (Psalmynas 48, 15).

1956 metų rugsėjį Belgijos Konge misionierius Luisas Karlsonas (Lois Carlson) įdėmiai klausėsi trumpųjų bangų radijo stoties. Simba nacionalistai užėmė daktaro Pauliaus Karlsono ligoninę. Kartkartėmis daktaras Karlsonas galėjo pasiųsti trumpą žinutę trumposiomis bangomis. Luisas nugirdo tokį sakinį: „Kur aš keliausiu iš čia, nežinau, svar­biausia, kad būčiau su Juo“.

Po kelių dienų atėjo kita žinia: „Žinau, jog esu pasirengęs susitikti su savo Viešpačiu, ir man sunku tik dėl minčių apie tave. Tikiu, kad galėsiu paliudyti Kristų.“

Kai ligoninėje buvo rastas nužudyto daktaro Karlsono kūnas, jo švarko kišenėje aptiko Naująjį Testamentą. Viduje daktaras buvo užrašęs datą – tai buvo diena prieš jo mirtį – ir vienintelį žodį: „Ramybė“.

Ramybė sunkiausių aplinkybių akivaizdoje. Ramybė sunkiausiu metu. Ramybė nevilty, ramybė, ištikus nelaimei, ramybė mirties akivaizdoje. Dievo ramybė yra ypatinga dovana jums šiandien. Kad ir kokios aplinkybės susiklostytų jūsų gyvenime, kad ir kokia jūsų situacija būtų šiandien, kad ir kokios neramios mintys kiltų jūsų galvoje, tikėjimu lai­kykitės šios paprastos tiesos: „Klausausi, ką kalba VIEŠPATS Dievas; Jis skelbia ramybę Savo tautai“ (Psalmynas 85, 9). Tebūna atviros jūsų ausys. Įsiklausykite į Jo balsą. Išgirskite Jo raminantį žodį jūsų sielai šiandien.

Markas Finlis