Narystė klube

Narystė klube

Reikalavimai

  1. Kad būtų svarstoma galimybė tapti ” Pėdsekių klubo ” nariu, pareiškėjas turi būti ne jaunesnis kaip 10 metų ir ne vyresnis kaip 15 metų. Jei yra du klubai: vaikai nuo 10 iki 12 metų amžiaus įstos į jaunesniųjų klubą, o nuo 13 metų amžiaus iki 15 metų – į paauglių klubą. (Kai kuriose vietovėse mokyklos lygis naudojamas kaip gairės).
  2. Narystės paraiškos formas galima gauti iš klubo direktoriaus ir (arba) sekretoriaus. Jos turi būti užpildytos ir grąžintos klubo komitetui svarstymui ir priėmimui į klubą.
  3. Pateikus prašymą klubui, galima gauti Pėdsekio pasą (prašymas pateikiamas  direktoriui / sekretoriui) (Neprivaloma).
  4.  Visi nariai privalo mokėti narystės ir draudimo mokesčius, kaip reikalaujama klubo vykdomasis komitetas.
  5.  Kiekvienas Pėdsekys turi turėti ir reguliariai dėvėti visą Pėdsekio uniformą ir, jei reikia, klubo lauko uniformą. Pėdsekys privalo į susitikimus ir klubo remiamus renginius atvykti su uniforma, kaip nurodyta klubo direktoriaus.
  6. Nariai privalo ištikimai dalyvauti susitikimuose. Daugelis klubų nustato apribojimus dėl neatvykimo ir nustato vėlavimo atvejų skaičių, o šitų taisyklių nesilaikantis Pėdsekiui, gali būti taikomas bandomasis laikotarpis arba gali būti paprašyta pasitraukti iš klubo.
  7.  Pėdsekiai privalo išmokti ir laikytis Pasižadėjimo ir Įstatymo.
  8. Klubo veikla apima amatus, išvykas, reguliarius klubo susirinkimus ir klasės darbus, lėšų rinkimą, stovyklavietes, išvažiuojamąją veiklą, apdovanojimus ir kitą veiklą. Prieš įstodamas į klubą, Pėdsekys turi sutikti dalyvauti ir bendradarbiauti šioje veikloje.
  9. Pėdsekio tėvai turi būti pasirengę bendradarbiauti su taisyklėmis ir klubo veikla. Kartais jų bus prašoma pasirūpinti pinigų ir laiko, kad paremtų savo vaiko narystę.
  10. Visi išrinkti vadovai ir nuolatiniai darbuotojai yra klubo nariai pagal savo pareigas.