NAUJŲ PRADŽIŲ DIEVAS

Prabusk ir stiprink, kas dar tik merdi! (Apreiškimas Jonui 3, 2)

Tik nedaugelis miestų savo turtais galėjo prilygti Sardams. Archeologai atkasė didžiulę turgaus aikštę, iš kurios galima spėti, kad Sardai, Lidijos sostinė, buvo klestinti bendruomenė. Pirmosios monetos istorijoje buvo nukaldintos būtent Sarduose – 640 metais prieš Kristų. Tačiau ten gyvenę pirmojo amžiaus krikščionys, atrodo, neturėjo lėšų išsi­laikyti. Beveik nebuvo ir kam maitinti jų dvasią, taigi jų dvasinis gyvenimas merdėjo.

Kokį receptą Didysis Gydytojas išrašė Sardams? Gana paprastą – žvelgiant iš pirmo žvilgsnio. Sardų tikintiesiems Jėzus pasakė: „Prabusk ir stiprink, kas dar tik merdi!“ (Apreiškimas Jonui 3, 2). Stiprinti, kas dar liko.

Sardų krikščionis iš visų pusių supo priešai. Ar kada nors buvote atsidūrę tokioje keblioje padėtyje? Ar kada nors buvote priėję savo gyvenime etapą, kai atrodė, kad jūsų viltys bei svajonės tuoj suduš? Gal taip jaučiatės kaip tik dabar? Juk būna skyrybų, miršta artimieji, prarandamas darbas. Tragedijos užgriūva, ir mums atrodo, kad tai jau galas. Mūsų dvasinio gyvenimo versmė išsenka. Mes tuoj nuleidžiame rankas.

Tačiau Didysis Gydytojas turi mums žinią. Jis sako: „Būkite budrūs“. Tik pažiūrėkite, kas parašyta: „Stiprink, kas dar tik merdi!“

Galbūt jūs matote tik savo gyvenimo šukes. Tačiau Jėzus sako: „Aš galiu kai ką padaryti iš šių šukių. Aš noriu, kad tu su Manim bendradarbiautum. Noriu, kad suprastum kai ką svarbaus. Atnešk Man savo sudužusio gyvenimo šukes.“ Didysis Gydytojas yra naujo kūrinio Dievas. Jis ne tik gydo, bet ir atkuria. Iš nieko Jis sukuria kažką.

Kartą Kafarnaume Jėzus ėjo aplankyti sunkiai sergantį žmogų. Tai buvo 12 metų mergaitė, sinagogos vyresniojo duktė. Kai Jėzus atkeliavo, iš tų namų jau sklido garsios gedėtojų dejonės. Vaikas buvo miręs.

Jėzus paprašė gedėtojus pasišalinti. Paskui Jis paėmė mergaitę už rankos ir pasakė: „Talita kum“, o tai reiškia: „Mergaite, sakau tau, kelkis“. Mergaitė iš karto atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Ligonis galėjo būti jau miręs, tačiau Didysis Gydytojas sugebėjo padėti. Jis buvo Kūrėjas. Jis buvo naujų pradžių Dievas.

Jis ir yra naujų pradžių Dievas. Jo žinia Sardų Bažnyčiai prieš 2000 metų tinka ir jums šiandien. Jis sako: „Pasitikėkite Manimi. Paveskite savo gyvenimą Man. Atneškite Man, kas liko, ir Aš padarysiu iš jūsų gyvenimo kai ką nuostabaus.“

Markas Finlis