Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

NEIŠKEISKITE JĖZAUS Į TRUMPALAIKĘ PERGALĘ 0 2019-09-28 — 00:56

 

Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų (1 Kor 15, 57).

Žmogus, kurio dėmesys visiškai nukreiptas į išorinį elgesį, kuris siekia pergalės bei nori pakeisti savo gyvenimo būdą, rizikuoja pa­kliūti į didelį pavojų patekdamas į charizmatų judėjimo įtaką. Šio judėjimo šalininkai siūlo lengvą ir paprastą laimėjimo bei gyvenimo pakeitimo būdą. Jums visiškai nereikia kovoti su angelu prie Jaboko brastos. Paprasčiausiai užtenka nueiti pas kokį nors žmogų, kuris uždėtų jums ant galvos rankas ir „stebuklingosios biosrovės“ persmelktų jūsų kūną. Pergalė būtų pasiekta tą pačią akimirką. Septin­tosios dienos adventistų bažnyčioje, dėl visuotinio rūpinimosi tei­singo gyvenimo klausimais, tokiam paklydimui durys lieka atdaros. Kodėl? Ogi todėl, kad daugelis, suvokę gyvenimo pakeitimo svarbą, vis dėlto nesugebėjo suprasti, kad realusis pasikeitimas gali įvykti tik bendraujant su Jėzumi bei nuo Jo priklausant.

Būdamas velnio vietoje, manyčiau, kad būtų visai neblogai trumpą laiką silpniau gundyti žmogų padaryti konkrečią nuodėmę, jei per tai žmogus pakliūtų į visišką mano valdžią. Velniui tai būtų ypač naudinga, argi ne? Žmogus, kuris krikščionybę įsivaiz­duoja esant išorinio gyvenimo išraiška labai lengvai gali patekti į šiuos spąstus.

Tačiau, jeigu žmogus tikėjimu yra susijęs su Kristumi, jeigu jis su­vokia, jog krikščioniškojo gyvenimo pagrindas yra tarpusavio santykiai su Jėzumi bei priklausomybė nuo Jo, atsitiktiniai, nepaprasti ar ant­gamtiniai reiškiniai tokio žmogaus dvasinio gyvenimo nepaveiks.

Mus keičia Šventoji Dvasia. Ji mus veda į pergalę. Šventoji Dva­sia atlieka daug nuostabių dalykų ir kuo arčiau priartėjame prie pa­saulio istorijos užbaigimo momento, tuo dažnesnių galime tikėtis aiš­kių ir akivaizdžių Jos pasireiškimų. Kad teisingai suprastume, kokia jėga atlieka vieną ar kitą veiksmą, būtina tyrinėti Šventąjį Raštą bei gyvai sietis su Dievu. Išoriškas gyvenimo pasikeitimas dar nieko neį­rodo. Svarbu, kas, dėl kokių priežasčių bei kieno paskatintas, jį pakeitė. Mes matome pakitusį išorinį gyvenimą, bet žmonių širdžių mums matyti neduota. Viso mūsų gyvenimo dėmesio centras turi būti Jėzus, o ne išorinė pergalė prieš nuodėmę. Kai nukreipsime žvilgsnį į Jį, gyvenimas neišvengiamai pasikeis, neišvengiamas rezultatas.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!