NETIKĖTUMŲ DIEVAS

Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima. (Evangelija pagal Matą 19, 26)

Prisikėlimo istorija kalba apie netikėtumų Dievą. Tuščias kapas liudija apie netikėtų palaiminimų Dievą. Jis yra galimų negalimybių Dievas, arba, kitaip tariant, Dievas padaro įmanomu tai, kas neįmanoma.

Įsivaizduokite tokią sceną. Virš Jeruzalės teka saulė, purpuru užliedama horizontą. Dvi Marijos skuba prie Jėzaus palaidojimo vietos, kad atliktų labai paprastą užduotį. Tą sekmadienio rytą ne viltis vedė šias moteris per tykias grįs­tas gatves. Ne viltis, o pareiga. Grynas pasišventimas. Jos ėjo prie kapo, kad duotų, nesitikėdamos nieko mainais. Kai paskutinį kartą jos matė Jėzaus kūną, jis buvo sumuštas, nubrozdintas, sumaitotas ir kruvinas. Širdis nebeplakė. Ne­gyvas kūnas buvo atšalęs ir sustingęs. Dvi Marijos tiesiog vykdė užduotį, kurią reikėjo atlikti, nesitikint nieko už tai.

Mes taip pat esame pašaukti duoti, nesitikint padėkos. Mes esame maloningi tik tam, kad būtume maloningi. Mes tarnaujame dėl tarnavimo. Būna atvejų, kai mes atlikinėjame užduotį paprasčiausiai dėl to, kad ją reikia atlikti. Tokius atvejus Dievas pastebi. Jis žino apie mūsų pasišventimą. Jis mato mūsų ištikimą tarnystę.

Kai abi Marijos artinosi prie kapo, Dievas rengėsi padaryti kai ką nuostabaus. Jis – netikėtų siurprizų Dievas. Ak­muo buvo nuritintas. Kapas buvo tuščias. Kristus buvo prisikėlęs. Vykdydamos savo pareigą, jos pirmosios pamatė tuščią kapą. Jos pirmosios tapo prisikėlimo stebuklo liudininkėmis. Jos buvo pirmosios, turėjusios paliudyti apie pri­sikėlusį Kristų.

Kai vykdome savo pareigą, Dievas mus nustebina. Kai nesavanaudiškai darome tai, ką reikia atlikti tik dėl to, kad tai reikia atlikti, Dievas mus nustebina. Jis nuritina mūsų kelyje stūksantį akmenį. Jis atveria duris galimybėms. Jis padaro netikėtų stebuklų. Daugelis stebuklų įvyksta tada, kai mes mažiausiai jų tikimės. Jie įvyksta, kai nuoširdūs tikėjimo žmonės pasišvenčia bet kuria kaina sekti paskui gyvąjį Kristų. Kai jie taip elgiasi, netikėtumų Dievas stebuk­lingai nuritina akmenis. Ieškokite Jo netikėtų palaiminimų savo gyvenime šiandien.

Markas Finlis