Nuo durų prie durų Joniškyje

Mūsų naujienos 2024-05-06

Balandžio 14 d. pozityviai nusiteikęs būrelis žmonių atvyko į Joniškio miestą su noru nunešti Gerąją Naujieną į žmonių namus, pakalbinti juos dvasinėmis temomis. Prieš tai turėję patirtį kituose miestuose jau dauguma žinojo, jog ne visada žmonės turi laiko ar noro, tačiau buvo maloniai nustebinti Joniškio gyventojais – didžioji dauguma kvietėsi į svečius, noriai bendravo, diskutavo, klausinėjo. Žmonės buvo nustebę, jog yra savanorių, kurie aukoja savo laiką ir jėgas tam, kad pasiektų jų namus, dovanoja knygas ir krikščionišką laikraštį „Vilties Šaltinis“. Paklausus, ar jie turi viltį, dauguma paminėjo, jog turi, bet iki tol, kol yra sveiki, tad mūsų savanoriai turėjo progą pasidalinti Viltimi, kuri išlieka bet kokiomis sąlygomis, taip pat pagiedoti giesmių, pasimelsti už žmones. Joniškiečiai norėjo sužinoti daugiau apie Jėzaus gyvenimą ir apie tai, kas nutinka žmogui po mirties. Pabendravę su miesto gyventojais savanoriai su džiaugsmu išvyko vildamiesi, jog aplankytuose namuose apsigyvens džiaugsmas ir ramybė.

Parengė Dovilė Bakonytė