Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

NUSIDĖJĖLIAI IŠ PRIGIMTIES 0 2018-09-30 — 00:44

Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos (1 Jn 1, 8).

Visi mes, gimę šiame pasaulyje, jau gimėme atskirti nuo Dievo. Jėzus parodė kelią, kuriuo eidami galime atnaujinti santykius su Dievu, nutrūkusius mums nusidedant.

Geriausias įrodymas, kad gimėme atskirti nuo Dievo yra tai, jog iš prigimties esame egoistai. Mes – iš prigimties egoistai, todėl iš čia atsiranda viskas, ką vadiname nuodėme. Ir mūsų egoizmas nesu­mažės, jei būsime toli nuo Dievo. Čia labai tiktų prisiminti šiuos žo­džius: „Nė vienas iš apaštalų ir pranašų niekada netvirtino esą be nuodėmės. Žmonės, kurie gyveno arčiausiai Dievo, žmonės, kurie veikiau būtų paaukoję gyvybę negu sąmoningai pasielgę blogai, žmonės, kuriuos Dievas apdovanojo dieviška šviesa bei jėga, išpažino savo prigimties nuodėmingumą“ (Apaštalų darbai, 417p.). Mes – iš prigimties nusidėjėliai ir tokie liksime iki Kristaus antrojo atėjimo.

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mes jau gimėme būdami nu­sidėjėliai ir liksime nusidėjėliais tol, kol ateis Kristus, nesvarbu, ar darome nuodėmes, ar ne. Kai apaštalai ir pranašai išpažino, kad jų prigimtis yra nuodėminga, jie nekalbėjo, kad ir toliau daro nuodėmes. Kai apaštalas Paulius sakė esąs pirmasis iš nusidėjėlių, tuo jis ne­norėjo pasakyti, kad visą laiką darė nuodėmes. Netgi iki Pauliaus atsivertimo kelionėje į Damaską, jo elgesiui nieko nebuvo galima prikišti. Žiūrint žmogaus akimis, jis buvo vienas geriausių to meto žmonių. Jis atsivertė ne todėl, kad buvo puolęs į didelę nuodėmę. Juo artimiau jis bendravo su Jėzumi, juo geriau suprato, kad iš prigimties yra nuodėmingas. „Juo arčiau jūs prieisite prie Jėzaus, juo daugiau pamatysite savo klaidų. Jūsų regėjimas taps aštresnis, ir jūsų silpnybės išryškės, sugretintos su Jo tobulumu. Tačiau akivaizdu, kad šėtono iliuzijos nebeteks galios jums, kad jus sups gaivinanti Dievo Dvasios jėga“ (Kelias pas Kristų, 66 p.).

Tik sudarę tvirtą sąjungą su Kristumi, bendraudami su Juo ir nuo­lat būdami nuo Jo priklausomi, mes iš tikrųjų galime tapti Jam paklusnūs, nepaisant mūsų nuodėmingos prigimties.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!