ORGANIZAVIMO IR VADOVAVIMO VYSTYMAS

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas

Reikalavimas Nr.1

Suplanuokite ir praveskite jūsų grupei garbinimo susitikimą.

Klasės susitikimai: Vienas

Mokymo metodai

Apsvarstykite žemiau pateiktus galimus garbinimo momentų variantus:

 1. Pradėti kiekvieną Pėdsekių susitikimą.
 2. Vakarinės pamaldos bažnyčioje.
 3. Sabatos užbaigimo metu, esant žygyje.
 4. Rytais stovyklavimo metu.

Keletas siūlomų temų:

 1. „Dvasinių atradimų“ skyrelio 3 reikalavimas.
 2. „Sveikatos ir gero fizinio pasirengimo“ skyrelio 1 reikalavimas.
 3. „Gamtos tyrinėjimo“ skyrelio 3 reikalavimas.
 4. Taip pat jūs galite priderinti kitus reikalavimus iš pėdsekių ženklų.
 • Reikalavimas Nr. 2

Padėkite jūsų grupei ar klubui suplanuoti tokią ypatingą veiklą, kaip vakarėlis, žygis ar stovyklavimas su nakvyne.

Klasės susitikimai: Vienas, plius ypatinga veikla.

Mokymo metodai

Jauniai visada mėgsta dalyvauti vakarėliuose o ypač, jei jie kuo nors prisideda prie jo organizavimo. Todėl vadovas pradeda veiklos organizavimą nuo atviros diskusijos su jauniais, kad nustatytų gaires bei principus, panaudotų kiek įmanoma daugiau jaunių pasiūlytų idėjų ir paskirtų jiems įvairias atsakomybes. Organizavimas apims mažiausiai sekančius pagrindinius dalykus:

 1. Susitikimo vieta, data ir laikas.
 2. Veiklos tema bei reikalingos dekoracijos.
 3. Kas bus pakviestas.
 4. Žaidimai.
 5. Maisto paruošimas ir pateikimas.

Jaunių įtraukimas

Būtų gerai, jei planuojant vakarėlį, kompanionai turėtų balsą ir kad jie būtų įtraukti į  visus organizacinių atsakomybių aspektus bei bent jau dalinai pravestų įvairias veiklas.

Žemiau yra pateikti keleto vakarėlių kontūrai, kurie gali kompanionams pasitarnauti kaip idėjų sužadintojai, organizuojant jų pačių vakarėlį:

Draugystė – susipažinimo vakarėlis

(Naujieji Metai)

Dekoracijos……Jei tai Naujieji Metai, būtų gerai salę papuošti varpeliais, kaspinais, smėlio laikrodžiais, kalendoriais, laikrodžiais. Jie gali būti padaryti iš popieriaus bei kartono ir nuspalvinti su atitinkamais vandeniniais dažais.
Pradžia……Malda.Visi susėda jau paruoštose, salėje išdėstytose kėdėse.
Žaidimai…… „Surask vardą“ (žaidimo trukmė gali būti nustatoma smėlio laikrodžiais).„Šuo ir kaulas“
Istorija…… Trumpa istorija (10 min.).
Dainuoja visi……Jūsų pasirinkta daina ar giesmė.
Žaidimas……„Kortelės ir žodžiai“
Vaišės……Vaisinis gėrimas.
Pabaiga……Atsisveikinimas.

Žaidimai:

Surask vardą: Kiekvienam asmeniui duodamas išspausdintas ar nukopijuotas popieriaus lapas su alfabeto raidėmis. Asmuo stengiasi parašyti kompanionių vardus apačioje tos raidės, kuria prasideda vardas (pvz.: L – Laura). Taip pat galima naudoti ir pavardes. Tas, kuris per tam tikrą laiką parašo daugiausiai, laimi. Kai kompaniono paklausia, jis turi pasakyti savo vardą ar pavardę, nesvarbu ko beklaustų. Tai geras susipažinimo žaidimas. 

 Šuo ir kaulas: Kompanionai pasidalina į dvi komandas, viena komanda prieš kitą sustoja  į eiles dešimt metrų atstumu. Komandos išsiskaičiuoja, taigi kiekvienoje komandoje yra po vieną dalyvį tuo pačiu skaičiumi. Kaulas – skarelė guli centre ant žemės. Vadovas sušunka pvz.: „šešetai“ ir du „šešetai“ išbėga, stengdamiesi pagriebti skarelę ir parnešti namo, kol kitas „šešetas“ jos nepagavo. Taškai: vienas taškas už saugų parbėgimą su skarele namo arba partempimą skarelės namo, nors kitas žaidėjas būtų į ją įsikibęs. 

Kortelės ir žodžiai: Reikia alfabeto kortelių. Jas galima nusipirkti arba lengvai pasigaminti, bet turi būti pagamintos iš kartono, kad būtų lengva ištraukti. Žaidėjai turi sėdėti tiesioje linijoje arba glaudžiai grupelėje. Vadovas sugalvoja temą ir apie tai paskelbia. Tada jis greitai pakelia raidę, o pirmasis žaidėjas įvardines spėjamą žodį iš tos raidės, gauna kortelę. Pvz.: vadovas galvoja apie paukščius. Jis pakelia raidę „O“ ir pirmas žaidėjas įvardijęs paukščio pavadinimą, kuris prasideda raide „O“, gauna kortelę. Žaidėjas, kuris gauna daugiausiai kortelių, laimi. 

Šis žaidimas turi neribotą skaičių variantų. Kai kurie siūlomi žodžiai gali būti priskiriami tokioms kategorijoms:

Biblija: Biblijos knygos, žinomi veikėjai, įžymios vietos, denominaciniai terminai bei vadovai.
Gamta:Paukščiai, gėlės, vabalai, medžiai, gyvūnai, žuvys, ropliai, vaisiai, daržovės.
Geografija: Miestai, valstijos, upės, ežerai, kalnai, tautos.
Fiziologija:Kūno kaulai, ligos, vaistai.
Literatūra:Knygos, poemos, autoriai, poetai.
Istorija:Įžymūs politikai, istorijos įvykiai, tyrinėtojai ir nuotykiai.
Menas:Menininkai, skulptoriai, paveikslai, statulos.

Jei vedantysis nori, gali kurti istoriją, ir jei jo tema gamta pvz.: jis gali pakelti kortelę medžių pavadinimams, gyvūnams ir gėlėms, kai jos minimos istorijoje.

Jei yra daugiau žmonių, vienu metu gali žaisti dvi grupės.

Padėkos šventės vakarėlis

Dekoracijos……Rudi, oranžiniai, juodi ir žali krepinio popieriaus kaspinai. Didelis ragas pilnas visokiausių daržovių, vaisių, riešutų ir vakuotų gėrybių. Kviečių pėdai, moliūgai ir t.t. 
Apranga……Apsirengę kaip senovėje.
Pradžia……Sėdėdami pasimelskite. Giesmė, gieda visi kartu.
Žaidimas…… „Dirigento lazdelė“.
Istorija…… Trumpa istorija (10 min.)
Žaidimai……„Įvartis“.„Degustacija užrištomis akimis“.
Vaišės……Įvairios gėrybės.
Pabaiga……Atsisveikinimas.

Žaidimai:

Dirigento lazdelė: Žaidžiantys sustoja ratu, vienas stovi rato viduryje užrištomis akimis ir rankoje laiko lazdelę. Ratas pamažu sukasi, jame esantys niūniuoja sutartą melodiją ir tam tikru laiku sustoja. Kai jie sustoja, esantis viduryje savo lazdele rodo į kažkurį, kuris turi tuojau pat pradėti dainuoti melodiją. Esantis viduryje mėgina atspėti, kieno tai balsas, ir,  jei atspėja, tada keičiasi su tuo žaidėju vietomis. 

Įvartis: Žaidėjai sustoja ratu plačiai praskėstomis kojomis. Šiam žaidimui reikalingas didesnis kamuolys, toks kaip krepšinio. Vienas žaidėjas su kamuoliu stovi viduryje ir stengiasi įmušti įvartį, įridendamas kamuolį pro vieno iš žaidėjų kojas. Tie, kurie stovi rate gali apsiginti nuo kamuolio tik rankomis, kojų judinti negalima. Kol kamuolys neridenamas pro žaidėją, jis turi laikyti rankas ant juosmens. Kai viduryje esantis gauna tašką, jis keičiasi su tuo žaidėju vietomis.

Degustacija užrištomis akimis: Žaidėjui užrišamos akys ir paprašoma, kad jis pats sau taip užspaustų nosį, kad negalėtų nieko užuosti. Tada, keletą kartų duokite jam paragauti pvz.: vaisių, saldainių, daržovių ir t.t. Po to jis stengiasi atspėti, kas tai buvo.

Draugiškas Kalėdinis vakarėlis

Dekoracijos……Kalėdinė eglutė, vainikai, varpeliai, raudoni kaspinai, visžalių augalų šakelės, žvakės.
Apranga……Tinkama žaidimams.
Pradžia……Malda. Visi sėdi ant kėdžių.
Giesmės……Kalėdinės giesmės. Gieda visi.
Žaidimai…… „Žvakių estafetė“.„Kryžminis egzaminavimas“.
Istorija…… Kalėdinė istorija (10 min.).
Giesmės……Kalėdinės giesmės. Gieda visi.
Žaidimas……„Dovanų kėdės“„Kiškis“
Vaišės……Kalėdinės vaišės ir gėrimai.
Istorija…..Kristaus meilė mums.
Pabaiga……Atsisveikinimas.

Žaidimai:

Žvakių estafetė: Dalyvius padalinkite į komandas su skirtingų spalvų žvakėmis. Uždegama žvakė, bėgama iki nurodyto taško ir atgal. Jei žvakė užgęsta, dalyvis sugrįžta ir pradeda iš naujo. Apibėgus žvakė perduodama sekančiam dalyviui. Komanda, užbaigusi pirmoji, laimi. 

Kryžminis egzaminavimas: Padalinkite grupę į dvi eiles poromis vienas prieš kitą su tokiu tarpu, per kurį teisėjas galėtų laisvai judėti. Teisėjas duoda pastabą vienam iš dalyvių arba užduoda klausimą, arba pasako jo vardą. Tas, į kurį kreipiasi, neturi atsakyti, bet į klausimą turi atsakyti prieš jį esantis. Žaidimo tikslas yra pagauti tą, kuris nesusivokė, jog turi atsakyti į klausimą; bei tą, kuris neturėjo atsakyti. Teisėjas turi būti greitas ir skubiai uždavinėti klausimus tai vienam, tai kitam. Niekas negali raginti bei priminti, kad turi kalbėti. Tie, kas praleidžia, stoja į teisėjo vietą.

Dovanų kėdės: Padarykite didelį ratą iš kėdžių. Ant kiekvienos kėdės padėkite po dovaną. Iš pradžių lai žaidžia vien mergaitės ir ant kėdžių būna dovanos mergaitėms. Lai kiekvienas dalyvis atsineša po dovaną. Groja muzika ir dalyviai eina aplink kėdes, sustojus muzikai, pasiima prieš juos esančią dovaną.

Kiškis: Žaidėjai padalinami į grupeles po tris ir išsklaidomi po visą patalpą. Du iš trijų padaro namelį, susikibdami rankomis. Trečiasis yra „kiškis“, paprasčiausiai stovintis namelyje.

Be šitų žaidėjų dar turi būti du papildomi žaidėjai: benamis kiškis ir medžiotojas. Medžiotojas pradeda žaidimą, gaudydamas benamį kiškį. Kai kiškis pavargsta, jis gali įbėgti į vieną iš namų, o kiškis, kuris buvo namelyje, turi išbėgti, tada medžiotojas gaudo jį. Kai medžiotojas pagauna kiškį, jie pasikeičia vietomis, medžiotojas tampa kiškiu, o kiškis – medžiotoju.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Dalyvauti ypatingame klubo renginyje tokiame kaip investitūra, atvirų durų dienos, įstojimas į klubą arba pėdsekių organizuojama Sabata ir po to įvertinti renginį, kad nustatytumėte, kaip šis renginys galėtų būti patobulintas.

Klasės susitikimai: Dalis vieno susitikimo įvertinimui.

Mokymo metodai

Pėdsekiai turėtų mokytis veiklos įvertinimo ir planavimo procedūros įvertinimo, kad nuolatos siektų geresnių rezultatų. Kai pėdsekiai suvokia viso to, ką jie daro reikšmingumą,  formuojasi vertybės ir sumodeliuojamas efektyvesnis kitų žmonių pasiekimas.

ORGANIZAVIMO IR VADOVAVIMO VYSTYMAS

Reikalavimas Nr.1

Suplanuokite ir praveskite jūsų grupei garbinimo susitikimą.

Klasės susitikimai: Vienas

Mokymo metodai

Apsvarstykite žemiau pateiktus galimus garbinimo momentų variantus:

 1. Pradėti kiekvieną Pėdsekių susitikimą.
 2. Vakarinės pamaldos bažnyčioje.
 3. Sabatos užbaigimo metu, esant žygyje.
 4. Rytais stovyklavimo metu.

Keletas siūlomų temų:

 1. „Dvasinių atradimų“ skyrelio 3 reikalavimas.
 2. „Sveikatos ir gero fizinio pasirengimo“ skyrelio 1 reikalavimas.
 3. „Gamtos tyrinėjimo“ skyrelio 3 reikalavimas.
 4. Taip pat jūs galite priderinti kitus reikalavimus iš pėdsekių ženklų.
 • Reikalavimas Nr. 2

Padėkite jūsų grupei ar klubui suplanuoti tokią ypatingą veiklą, kaip vakarėlis, žygis ar stovyklavimas su nakvyne.

Klasės susitikimai: Vienas, plius ypatinga veikla.

Mokymo metodai

Jauniai visada mėgsta dalyvauti vakarėliuose o ypač, jei jie kuo nors prisideda prie jo organizavimo. Todėl vadovas pradeda veiklos organizavimą nuo atviros diskusijos su jauniais, kad nustatytų gaires bei principus, panaudotų kiek įmanoma daugiau jaunių pasiūlytų idėjų ir paskirtų jiems įvairias atsakomybes. Organizavimas apims mažiausiai sekančius pagrindinius dalykus:

 1. Susitikimo vieta, data ir laikas.
 2. Veiklos tema bei reikalingos dekoracijos.
 3. Kas bus pakviestas.
 4. Žaidimai.
 5. Maisto paruošimas ir pateikimas.

Jaunių įtraukimas

Būtų gerai, jei planuojant vakarėlį, kompanionai turėtų balsą ir kad jie būtų įtraukti į  visus organizacinių atsakomybių aspektus bei bent jau dalinai pravestų įvairias veiklas.

Žemiau yra pateikti keleto vakarėlių kontūrai, kurie gali kompanionams pasitarnauti kaip idėjų sužadintojai, organizuojant jų pačių vakarėlį:

Draugystė – susipažinimo vakarėlis

(Naujieji Metai)

Dekoracijos……Jei tai Naujieji Metai, būtų gerai salę papuošti varpeliais, kaspinais, smėlio laikrodžiais, kalendoriais, laikrodžiais. Jie gali būti padaryti iš popieriaus bei kartono ir nuspalvinti su atitinkamais vandeniniais dažais.
Pradžia……Malda.Visi susėda jau paruoštose, salėje išdėstytose kėdėse.
Žaidimai…… „Surask vardą“ (žaidimo trukmė gali būti nustatoma smėlio laikrodžiais).„Šuo ir kaulas“
Istorija…… Trumpa istorija (10 min.).
Dainuoja visi……Jūsų pasirinkta daina ar giesmė.
Žaidimas……„Kortelės ir žodžiai“
Vaišės……Vaisinis gėrimas.
Pabaiga……Atsisveikinimas.

Žaidimai:

Surask vardą: Kiekvienam asmeniui duodamas išspausdintas ar nukopijuotas popieriaus lapas su alfabeto raidėmis. Asmuo stengiasi parašyti kompanionių vardus apačioje tos raidės, kuria prasideda vardas (pvz.: L – Laura). Taip pat galima naudoti ir pavardes. Tas, kuris per tam tikrą laiką parašo daugiausiai, laimi. Kai kompaniono paklausia, jis turi pasakyti savo vardą ar pavardę, nesvarbu ko beklaustų. Tai geras susipažinimo žaidimas. 

 Šuo ir kaulas: Kompanionai pasidalina į dvi komandas, viena komanda prieš kitą sustoja  į eiles dešimt metrų atstumu. Komandos išsiskaičiuoja, taigi kiekvienoje komandoje yra po vieną dalyvį tuo pačiu skaičiumi. Kaulas – skarelė guli centre ant žemės. Vadovas sušunka pvz.: „šešetai“ ir du „šešetai“ išbėga, stengdamiesi pagriebti skarelę ir parnešti namo, kol kitas „šešetas“ jos nepagavo. Taškai: vienas taškas už saugų parbėgimą su skarele namo arba partempimą skarelės namo, nors kitas žaidėjas būtų į ją įsikibęs. 

Kortelės ir žodžiai: Reikia alfabeto kortelių. Jas galima nusipirkti arba lengvai pasigaminti, bet turi būti pagamintos iš kartono, kad būtų lengva ištraukti. Žaidėjai turi sėdėti tiesioje linijoje arba glaudžiai grupelėje. Vadovas sugalvoja temą ir apie tai paskelbia. Tada jis greitai pakelia raidę, o pirmasis žaidėjas įvardines spėjamą žodį iš tos raidės, gauna kortelę. Pvz.: vadovas galvoja apie paukščius. Jis pakelia raidę „O“ ir pirmas žaidėjas įvardijęs paukščio pavadinimą, kuris prasideda raide „O“, gauna kortelę. Žaidėjas, kuris gauna daugiausiai kortelių, laimi. 

Šis žaidimas turi neribotą skaičių variantų. Kai kurie siūlomi žodžiai gali būti priskiriami tokioms kategorijoms:

Biblija: Biblijos knygos, žinomi veikėjai, įžymios vietos, denominaciniai terminai bei vadovai.
Gamta:Paukščiai, gėlės, vabalai, medžiai, gyvūnai, žuvys, ropliai, vaisiai, daržovės.
Geografija: Miestai, valstijos, upės, ežerai, kalnai, tautos.
Fiziologija:Kūno kaulai, ligos, vaistai.
Literatūra:Knygos, poemos, autoriai, poetai.
Istorija:Įžymūs politikai, istorijos įvykiai, tyrinėtojai ir nuotykiai.
Menas:Menininkai, skulptoriai, paveikslai, statulos.

Jei vedantysis nori, gali kurti istoriją, ir jei jo tema gamta pvz.: jis gali pakelti kortelę medžių pavadinimams, gyvūnams ir gėlėms, kai jos minimos istorijoje.

Jei yra daugiau žmonių, vienu metu gali žaisti dvi grupės.

Padėkos šventės vakarėlis

Dekoracijos……Rudi, oranžiniai, juodi ir žali krepinio popieriaus kaspinai. Didelis ragas pilnas visokiausių daržovių, vaisių, riešutų ir vakuotų gėrybių. Kviečių pėdai, moliūgai ir t.t. 
Apranga……Apsirengę kaip senovėje.
Pradžia……Sėdėdami pasimelskite. Giesmė, gieda visi kartu.
Žaidimas…… „Dirigento lazdelė“.
Istorija…… Trumpa istorija (10 min.)
Žaidimai……„Įvartis“.„Degustacija užrištomis akimis“.
Vaišės……Įvairios gėrybės.
Pabaiga……Atsisveikinimas.

Žaidimai:

Dirigento lazdelė: Žaidžiantys sustoja ratu, vienas stovi rato viduryje užrištomis akimis ir rankoje laiko lazdelę. Ratas pamažu sukasi, jame esantys niūniuoja sutartą melodiją ir tam tikru laiku sustoja. Kai jie sustoja, esantis viduryje savo lazdele rodo į kažkurį, kuris turi tuojau pat pradėti dainuoti melodiją. Esantis viduryje mėgina atspėti, kieno tai balsas, ir,  jei atspėja, tada keičiasi su tuo žaidėju vietomis. 

Įvartis: Žaidėjai sustoja ratu plačiai praskėstomis kojomis. Šiam žaidimui reikalingas didesnis kamuolys, toks kaip krepšinio. Vienas žaidėjas su kamuoliu stovi viduryje ir stengiasi įmušti įvartį, įridendamas kamuolį pro vieno iš žaidėjų kojas. Tie, kurie stovi rate gali apsiginti nuo kamuolio tik rankomis, kojų judinti negalima. Kol kamuolys neridenamas pro žaidėją, jis turi laikyti rankas ant juosmens. Kai viduryje esantis gauna tašką, jis keičiasi su tuo žaidėju vietomis.

Degustacija užrištomis akimis: Žaidėjui užrišamos akys ir paprašoma, kad jis pats sau taip užspaustų nosį, kad negalėtų nieko užuosti. Tada, keletą kartų duokite jam paragauti pvz.: vaisių, saldainių, daržovių ir t.t. Po to jis stengiasi atspėti, kas tai buvo.

Draugiškas Kalėdinis vakarėlis

Dekoracijos……Kalėdinė eglutė, vainikai, varpeliai, raudoni kaspinai, visžalių augalų šakelės, žvakės.
Apranga……Tinkama žaidimams.
Pradžia……Malda. Visi sėdi ant kėdžių.
Giesmės……Kalėdinės giesmės. Gieda visi.
Žaidimai…… „Žvakių estafetė“.„Kryžminis egzaminavimas“.
Istorija…… Kalėdinė istorija (10 min.).
Giesmės……Kalėdinės giesmės. Gieda visi.
Žaidimas……„Dovanų kėdės“„Kiškis“
Vaišės……Kalėdinės vaišės ir gėrimai.
Istorija…..Kristaus meilė mums.
Pabaiga……Atsisveikinimas.

Žaidimai:

Žvakių estafetė: Dalyvius padalinkite į komandas su skirtingų spalvų žvakėmis. Uždegama žvakė, bėgama iki nurodyto taško ir atgal. Jei žvakė užgęsta, dalyvis sugrįžta ir pradeda iš naujo. Apibėgus žvakė perduodama sekančiam dalyviui. Komanda, užbaigusi pirmoji, laimi. 

Kryžminis egzaminavimas: Padalinkite grupę į dvi eiles poromis vienas prieš kitą su tokiu tarpu, per kurį teisėjas galėtų laisvai judėti. Teisėjas duoda pastabą vienam iš dalyvių arba užduoda klausimą, arba pasako jo vardą. Tas, į kurį kreipiasi, neturi atsakyti, bet į klausimą turi atsakyti prieš jį esantis. Žaidimo tikslas yra pagauti tą, kuris nesusivokė, jog turi atsakyti į klausimą; bei tą, kuris neturėjo atsakyti. Teisėjas turi būti greitas ir skubiai uždavinėti klausimus tai vienam, tai kitam. Niekas negali raginti bei priminti, kad turi kalbėti. Tie, kas praleidžia, stoja į teisėjo vietą.

Dovanų kėdės: Padarykite didelį ratą iš kėdžių. Ant kiekvienos kėdės padėkite po dovaną. Iš pradžių lai žaidžia vien mergaitės ir ant kėdžių būna dovanos mergaitėms. Lai kiekvienas dalyvis atsineša po dovaną. Groja muzika ir dalyviai eina aplink kėdes, sustojus muzikai, pasiima prieš juos esančią dovaną.

Kiškis: Žaidėjai padalinami į grupeles po tris ir išsklaidomi po visą patalpą. Du iš trijų padaro namelį, susikibdami rankomis. Trečiasis yra „kiškis“, paprasčiausiai stovintis namelyje.

Be šitų žaidėjų dar turi būti du papildomi žaidėjai: benamis kiškis ir medžiotojas. Medžiotojas pradeda žaidimą, gaudydamas benamį kiškį. Kai kiškis pavargsta, jis gali įbėgti į vieną iš namų, o kiškis, kuris buvo namelyje, turi išbėgti, tada medžiotojas gaudo jį. Kai medžiotojas pagauna kiškį, jie pasikeičia vietomis, medžiotojas tampa kiškiu, o kiškis – medžiotoju.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Dalyvauti ypatingame klubo renginyje tokiame kaip investitūra, atvirų durų dienos, įstojimas į klubą arba pėdsekių organizuojama Sabata ir po to įvertinti renginį, kad nustatytumėte, kaip šis renginys galėtų būti patobulintas.

Klasės susitikimai: Dalis vieno susitikimo įvertinimui.

Mokymo metodai

Pėdsekiai turėtų mokytis veiklos įvertinimo ir planavimo procedūros įvertinimo, kad nuolatos siektų geresnių rezultatų. Kai pėdsekiai suvokia viso to, ką jie daro reikšmingumą,  formuojasi vertybės ir sumodeliuojamas efektyvesnis kitų žmonių pasiekimas.