ORGANIZAVIMO IR VADOVAVIMO VYSTYMAS

Pėdsekiai -> 3 Metai – TYRINĖTOJAS

Reikalavimas Nr.1

Praveskite savo klube susitikimą arba Sabatos mokyklą.

Klasės susitikimai: Vienas

Mokymo metodai

Vystyti gebėjimą kalbėti viešai ir supratimą, kaip tai įvertinti tobulėjimo palengvinimui.

Paaiškinimas

A. Tipiškas klubo susitikimo atidarymas:

18:30 Susirinkimas (pakviečiami švilpuku)

18:31 Ištikimybės pasižadėjimas

18:35 Pradžios malda

18:37 Pasidalinimas mintimis iš Rašto

18:45 Grupės laikas

19:00 Pradėti pirmąją veiklą

  1. Mintys Sabatos mokyklos programai:

9:20 Giedojimas 

9:40 Malda

9:42 Dvasinių atradimų pristatymas

10:05 Tarnavimo kitiems veiksmų planas

10:15 Pamokėlės apžvalga

10:35 Liudijimai/ Misijos ataskaitos

10:45 Pabaigos malda

  • Reikalavimas Nr. 2

Padėkite savo grupelei ar klubui suplanuoti tokią ypatingą veiklą kaip projektas nelaimingiems vaikams, bendruomenės gražinimo ir t. t. bei tą veiklą įvykdykite. 

Klasės susitikimai: Vienas suplanavimui ir vienas pačiam įvykiui.

Tikslas

Dėmesys skiriamas planavimui. Dalyviai turi tobulinti sugebėjimą planuoti veiklas, į kurias bus įtraukti. Kai dalyviai suplanuoja bei padaro, jie dar labiau įsitraukia ir tai jiems suteikia daugiau prasmės.

Mokymo metodai

Pats įvykis gali būti vienas iš tokių kaip tarnavimas kitiems.

Pažangesniems

  • Reikalavimas Nr. 1

Sudalyvauti ypatingame tokiame klubo įvykyje, kaip investitūra, atvirų durų dienos, priėmimas arba pėdsekių Sabata ir sudalyvaukite to įvykio įvertinime kartu su „Kompanionų“ klase.