ORGANIZAVIMO IR VADOVAVIMO VYSTYMAS

Pėdsekiai -> 6 Metai – VEDLYS

  • Reikalavimas Nr. 1

Aptarkite ir paruoškite vietinės bažnyčios struktūros schemą su specialiomis detalėmis apie jūsų diviziją.

Klasės susitikimai: vienas

Tikslas

Vystyti supratimą apie bažnyčios organizaciją

Mokymo metodai

Sudarykite grupės diskusijos eigos planą.

Organizacinė struktūra

Jūsų bažnyčia kartu su kitomis adventistų bažnyčiomis jūsų geografinėje teritorijoje sudaro vietinę konferenciją. Konferencija gali būti valstybė arba dalis valstybės, sala arba šalis. 

Toliau yra unijos konferencija. Ji dažniausiai yra sudaryta iš vietinių konferencijų tam tikroje geografinėje teritorijoje. Kelios unijos sudaro diviziją ir visos divizijos susijungia į generalinę konferenciją.

Testavimo metodas

Dalyvavimas diskusijoje ir eigos plano sudarymas.

  • Reikalavimas Nr. 2

Apsilankyti konferencijoje, kurioje vyktų Pėdsekių vadovų mokymai.

Tikslas

Dalyvis mato savo virsmą iš pėdsekio į darbininką, jis įsitraukia į mokymus bei apmokymus kaip savanorystės pagrindais tarnauti bažnyčiai.

Mokymo metodai

Kiekvienais metais konferencijos pėdsekių vadovas praveda vieną ar du apmokymų kursus naujiems klubo vadovams bei personalui. Kursas susideda iš 10 valandų mokymų, kurie apima tokias temas kaip klubo organizacija, programos ruošimas, liudijimas, ceremonijos, gamta, rankdarbiai, stovyklavimas, planavimas ir t.t. Pagrindinis kursas yra pirmasis iš keleto esamų personalo tobulėjimui.

  • Reikalavimas Nr. 3

Suplanuokite ir išmokykite jaunesniųjų pėdsekių grupę du reikalavimus iš bet kurio ženklo.

Tikslas

Tai paralelinis reikalavimas reikalavimui Nr. 2, įtraukiantis dalyvį į praktinį vadovavimo tobulinimą bei klubo sustiprinimą.

Mokymo metodai

Siūlomi ženklai gali apimti tokias sritis kaip: Katės, Šunys, Žinduoliai, Sėklos, Plaukimo pradžiamokslis, Mazgai ir t.t. Draugo Klasei. Paprastas personalo darbuotojas turėtų prižiūrėti ir būti tokio dalyvio, vykdančio reikalavimus, mentoriumi, kad jis/ ji nenusiviltų, neišsiugdytų blogus įpročius bei siektų didesnių rezultatų.

Pastaba: Jei Fizinis pasirengimas buvo pasirinktas pagal Sveikatos ir geros fizinės būklės 3 reikalavimą, tai tada jis gali būti atliekamas vietoj šio reikalavimo.