cof
cof

Padėkos šventė Šiauliuose

Mūsų naujienos 2018-10-03

Š. m. rugsėjo 29 d. Šiaulių maldos namuose vyko padėkos Dievui šventė. Kaip ir kiekvienais metais, Dievui dėkojama už metų derlių, už visas palaimas, kurias gauname iš Jo, o svarbiausia – už Jėzų Kristų, per kurį turime viltį į amžiną gyvenimą. Šiais metais ši šventė buvo dviguba – paminėjome pastoriaus Danieliaus Oželio ir Marytės Plečkėnienės 50 metų krikšto jubiliejų. Šia proga į šventines pamaldas atvyko daug brolių ir sesių iš Tauragės, Plungės, Telšių, Mažeikių, Kauno, Panevėžio. Pastorius Danielius ir sesė Marytė dalijosi prisiminimais, įvykiais iš krikšto, vykusio prieš 50 metų rugsėjo 7 dieną. Vėliau prie vaišių stalo buvo džiugu pabendrauti su broliais ir sesėmis iš kitų SDA bažnyčios bendruomenių.

Snieguolė Bakonienė