Pagal mūsų gebėjimą tikėti

Knygoje „Su meile iš Dangaus“ sakoma: „Šventoji Dvasia suteikiama tik tiems, kurie nuolankiai laukia Dievo, kurie tikisi Jo vedimo ir malonės. Dievo jėga laukia, kol bus jiems reikalinga ir jų priimama. Šis pažadėtasis palaiminimas, gaunamas per tikėjimą, atneša visus kitus palaiminimus. Jis suteikiamas iš Kristaus malonės turtų, ir Jėzus yra pasirengęs aprūpinti kiekvieną sielą pagal jos gebėjimą priimti.“ Štai kokia Šventosios Dvasios išliejimo, kaip atsako į maldą, paslaptis. Ji suteikiama pagal mūsų gebėjimą priimti. Taip pat ir gebėjimą tikėti! „Tikinčiam viskas galima!“ (Morkaus 9, 23)
Mes nesuprantame šlovingojo Dievo, kuriam tarnaujame, nes mus, kaip krikščionis, tenkina mūsų padėtis ir gyvenimas. Mums pakanka paviršutiniškų Biblijos tyrinėjimų, paviršutiniško pamaldumo ir paviršutiniškų maldų. Mes pasitenkiname paviršutiniškais santykiais su karalių Karaliumi. Todėl mus tenkina ir paviršutiniškas atsakas į maldą, ir paviršutiniškos palaimos.
Dievas nori mums atsiskleisti, Jis nori padaryti daugiau, bet negali, nes mes netikime Juo daugiau! Elena Vait sielojasi: „Kol bažnyčia bus patenkinta mažais dalykais, tol nesulauks iš Dievo didžių dalykų.“ Užuot pasitenkinę savo dvasine būkle, pradėkime maldoje prašyti Jo daugiau! Pradėkime tikėti Juo daugiau! Ieškokime Jo daugiau Jo Žodyje! Kaip sužinosime iš Biblijos, dangus ne riba mūsų Dievui ir tam, ką Jis gali padaryti. Taigi ženkime pirmyn šioje nepaprastoje tikėjimo kelionėje! Išdrįskime prašyti Dievą daugiau!

Melody Mason