Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

PAKLUSNUMAS ATSIRANDA MŪSŲ ŠIRDYJE 0 2018-10-04 — 00:26

Didi ramybė mylintiems Tavo Įstatymą; jiems nėra suklupimo akmens (Ps 119, 165).

Mums šiek tiek keista suvokti, kad Dievo atleidimas, Jo malonė ir Jo duodama ramybė keičia mūsų gyvenimą. Už tą ramybę yra su­mokėta Kristaus mirtimi ant kryžiaus. Kryžiaus dėka ir šiandien girdime Gerąją naujieną: Ir ateinančio pas Mane Aš neatstumsiu (Jn 6, 37).

Jei jūs norite laimėti ir ieškote tikrojo paklusnumo, tai pirmiausia turite suprasti besąlygiškos Dievo meilės jums esmę, turite žinoti, kad Jis visada pasiruošęs jus priimti. Mes negauname ramybės todėl, kad nugalėjome, – atvirkščiai, mes laimime, nes įgyjame ramybę. Paklusti gali tik toks žmogus, kurį Dievas jau priėmė ir suteikė ramybę.

Kai imame samprotauti apie paklusnumą ir bandome suprasti, kaip jis susijęs su išgelbėjimu per tikėjimą, mūsų tyko du pavojai. Pirmiausia mes esame linkę sutelkti savo dėmesį tik į paklusnumą ir tapatiname jį su demonstruojamais gerais darbais, deramu elgesiu ir morale. Pradėję mąstyti tokiomis kategorijomis, stengiamės priversti save paklusti, kad gautume Dievo palaiminimą. Jei mes esame stip­rūs ir valingi žmonės, kuriuos nuolat lydi sėkmė, tai imame didžiuotis savo pasiekimais ir dar daugiau dėmesio imame skirti sau. O jei esa­me silpni ir negalime aplinkiniams parodyti, kad mums sekasi, tai greitai nusiviliame.

Be to, labai pavojinga yra mintis, kad paklusnumas mums nerei­kalingas ir neįmanomas. Mes pamirštame, kad paklusnumo ar nepa­klusnumo klausimas ir bus esminis lemiamos kovos metu. (Apie tai: Su meile iš Dangaus, 710 p.) Mes pamirštame, kad klausimas apie paklusnumo galimybę ir būtinumą buvo esminis vykstant pačiai pirmai kovai, kai šėtonas nupuolė iš dangaus ir apkaltino Dievą, esą Šis davęs tokius įstatymus, kurių neįmanoma laikytis. Didžioji kova tebevyksta, ir į klausimą, ar pa­klusnumas yra įmanomas, dar neatsakyta. Dievas sako, kad paklusnumas būtinas. Šėtonas tvirtina, kad jis neįmanomas. O kiekvienas iš mūsų turi nuspręsti, kuo jam tikėti.

Kai ateiname pas Dievą ir pripažįstame, jog esame bejėgiai užsit­arnauti išgelbėjimą ir laikytis Dievo Įstatymo, Jis suteikia mums ramy­bę, kuri mus išlaisvina ir padeda pasiekti pergalę. Kartu su šia ramybe gauname ir vienintelį tikrąjį paklusnumą.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!