Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

PAKLUSNUMAS, KYLANTIS IŠ ŠIRDIES GELMIŲ 0 2018-10-05 — 00:29

Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: Teisusis gyvens tikėjimu (Rom 1, 17).

Paklusnumas gali būti išreikštas tik tikėjimu. Pripažinti teisiais irgi gyvens tikėjimu. Į klausimą, kodėl paklusnumas tegali būti išreikš­tas tikėjimu (aš norėčiau tai pakartoti ne kartą), aiškiai atsakoma Kalno pamoksle. Jėzus moko, kad būti kaltam dėl ištikimybės sulaužymo galima ir nepadarius pačios nuodėmės. Taip pat galima būti kaltu dėl žmogžudystės, jos iš tikro nepadarius. Jei mūsų širdyje viešpa­tauja geidulingumas ar pyktis, tai iš karto tampame kalti.

Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai daugelis mūsų poelgių, kuriuos mes linkę laikyti paklusnumu, yra nuodėmės. Jeigu aš noriu apgauti mo­kesčių inspektorių, bet to nepadarau, aš vis vien esu nusidėjėlis. Jei aš niekada nesu pavogęs nė cento, bet man patinka mintis apiplėšti banką, vadinasi, aš – vagis. Jei mane traukia nesveikas maistas, bet pakanka valios jo atsisakyti, aš vis vien esu veidmainis. Paskaitykime kai kurias knygos „Maistas ir mityba“ („Counsels on Diet and Foods“) ištraukas: „Kol Kristaus gerumas visiškai neįsišaknys žmogaus šir­dyje, jis niekada negalės iš tikrųjų susilaikyti. Jokie įsipareigojimai neprivers jūsų tapti maitinimosi reformos šalininku. Vien laikydamasis dietos nepažabosite savo apetito […]. Tik krikščionybė gali iš esmės pakeisti sielą. Kai Kristus keičia žmogaus sielą, o žmogus savo atsi­vertusiu protu tam pritaria, tie pokyčiai netrunka atsispindėti ir žmo­gaus elgesyje. Bandymas gerinti elgesį ir tokiu būdu bandyti pakeisti sielą yra nevaisingas. Dievas pirmiausia stengiasi pašalinti visų kylan­čių problemų priežastį, tai yra, pakeisti mūsų sielą, tada iš jos ima rastis teisingi principai.“

Leiskite man užduoti jums vieną klausimą. Jeigu Dievas jau pa­veikė mūsų širdį, ir mes suprantame nuodėmę taip, kaip ir Jis, jei Jis kontroliuoja mūsų skonį, ketinimus, siekius ir jausmus (Selected Messages (Rinktinės žinios), p. 336), jei mūsų jausmai, mūsų mintys, mūsų tikslai, mūsų veiksmai atitinka Dievo valią (Kelias pas Kristų, 60p.), tai ar mums sunku paklusti Dievui? Žinoma, ne! Jums nereiks labai stengtis, kad prisiverstumėte Jam paklusti. Kai tikime ir nuolat bendraujame su Kristumi, galime pasikeisti pagal Jo paveikslą, todėl mūsų paklusnumas kils iš pačių širdies gelmių ir atsispindės elgesyje.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!