Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

PAKLUSNUMAS – TIKĖJIMO VAISIUS 0 2018-10-20 — 00:17

Pasilikite Manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilik­dama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikda­mi Manyje (Jn 15, 4).

Paklusnumas kyla iš tikėjimo, jis – tikėjimo vaisius. O kai bend­raujame su Dievu, tikėjimas atsiranda savaime ir yra natūralus. Kristus pasakė: „Pasilikite Manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami Manyje“ (Jn 15, 4).

15-sis Evangelijos pagal Joną skyrius yra vienas nuostabiausių viso Šventojo Rašto skyrių, nes jame parodoma, kaip atsiranda paklusnumas, ir paaiškinama, jog paklusnumas atsiranda savaime, o ne per prievartą. Aukščiau cituotą tekstą patyrinėkime smulkiau. Pa­silikite Manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu. Ką tai reiškia? Likti Kristuje, arba turėti savyje Kristų – tai turėti artimą ryšį su Kristumi, bendrauti ir draugauti su Juo. O ką reiškia žodis pasilikite? Atidžiai patyrinėję Bib­liją, rasime, kad tas žodis būtent tai ir reiškia – „nuolat būti“. Du žmo­nės, po Kristaus prisikėlimo ėję keliu į Emausą, tarė Keleiviui, kuris prie jų prisijungė „Pasilik su mumis“.

Krikščioniškame gyvenime svarbu ne tik pirmą kartą priimti Jė­zų, bet ir pasilikti Jame. Nėra prasmės Jo priimti, jei paskui Jame nepasiliekame, o kitą vertus, negalima Jame pasilikti Jo nepriėmus. O kaip galima su Juo pasilikti? Lygiai taip pat, kaip priėmėme Jį pačioje pradžioje – per tikėjimą, per tikėjimo vaisius ir bendravimą.

Toliau 15-me skyriuje kalbama apie tai, kad šakelė negali duoti vaisiaus pati, nepasilikusi vynmedyje. Kai kalbame apie vaisius, turi­me galvoje vynmedžio, o ne šakelės vaisius. Bet Dievas nieko nedaro mums nežinant. Jis duoda vaisių per mus. Jei mes esame šakelės, besistengiančios duoti vaisių nebūdamos vynmedyje, tai mums pa­prasčiausiai nepavyksta. Niekada neužmirškite, kad vaisius visada priklauso vynmedžiui. Dievas veikia per mus, Jis panaudoja mūsų sugebėjimus. Veikdamas per mus, Jis duoda tikrųjų tikėjimo vaisių.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!