PAMATAS IR SIENOS

Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti? (Lk 14, 28).

Pirmasis šėtono kaltinimas Dievui buvo tas, kad Dievo Įstatymo įvykdyti neįmanoma. Kai žmogus nusižengė Dievo Įstatymui, šėto­nas džiūgaudamas pateikė antrą kaltinimą, tvirtindamas, jog žmogui negalima atleisti. Jis negalėjo nė įsivaizduoti, kad pats Dievas kentės bausmę už žmogaus nedorybes. Jėzaus gyvenimas ir mirtis įrodė, kad atleisti nusidėjėliams įmanoma ir kad Dievo Įstatymą įmanoma vykdyti visiems, kurie taip, kaip Jėzus gyvens tikėjimu.

Žinia apie atleidimą ir paklusnumą yra centrinė Bažnyčios likučio misijos žinia, skelbianti trijų angelų žinią ir užtariamąjį Kristaus tar­navimą danguje. Jėzus, mūsų Vyriausiasis Kunigas, atleidžia nusi­dėjėliams ir suteikia jėgų paklusimui. Itin svarbu, kad likučio Bažny­čia suprastų šį dvejopą Kristaus tarnavimo danguje tikslą, kitaip mes negalėsime atlikti savo misijos. Žūstantis pasaulis turi būti su­pažindintas su dviem tiesomis:

  1. apie nuteisinimą per tikėjimą, kurį dėl mūsų atlieka Dievas,
  2. apie Kristaus teisumą, kurį Dievas vykdo mumyse.

Tyrinėdami Jėzaus gyvenimą ir mokslą, kai kurie žmonės su nuostaba pripažins, kad Kristus daug daugiau kalbėjo apie tai, ką Dievas atlieka mumyse, negu apie tai, ką Jis atlieka dėl mūsų. Šiuo atveju labai tinka analogija apie pastatą su pamatu ir sienomis. Nuteisinimas per tikėjimą yra išgelbėjimo pagrindas, kai tuo tarpu pasišventimas simbolizuoja sienas, kurios yra pastatytos ant šio pagrindo. Nors ant nepatikimo pamato sienos negali ilgai laikytis, vis dėlto vien pamato taip pat nepakanka.

Evangelijoje pagal Luką (14, 29) yra užrašyti Jėzaus žodžiai apie žmogų, kuris pradėjo statyti, bet nepajėgė užbaigti. Ištisus dešimtmečius krikščionybė yra tokioje būsenoje. Pamatas yra, tačiau pastatas dar neužbaigtas. Kita vertus, mūsų, septintosios dienos adventistų, problema yra ta, kad mes bergždžiai stengėmės statyti sienas, kai tuo tarpu manėme, kad pamatas yra savaime suprantamai padėtas. Kad pastatas stovėtų, reikia ir pamato, ir sienų.

Morisas L.Vendenas