Pareiškimas dėl įvykių Japonijoje

Mūsų naujienos 2011-03-15

Mes buvome giliai sukrėsti Kovo 11d. įvykių Japonijoje, kur stiprus žemės drebėjimas ir po jo kilęs cunamis nusinešė daugelio žmonių gyvybes. Mes meldžiamės už Japoniją, Japonijos žmones ir mūsų brolius bei seseris Kristuje.

Štai čia keletas eilučių iš Septintosios dienos adventistų Bažnyčios Japonijoje tinklapio:

„Žemės drebėjimo metu įgriuvo mokyklos koplyčios stogas, kita mokykla stipriai apgriauta. Apgriauti dar mažiausiai trijų bažnyčių pastatai. Mes tikrai turėtume kaip galima greičiau atstatyti sugriautas mokyklas ir bažnyčias. Mes dėkojame Dievui, kad katastrofos metu vaikų mokykloje nebuvo, nes šiuo metu jiems atostogos.”

Į pagalbą nukentėjusiems suskubo Adventistų bažnyčios labdaros organizacija ADRA, kuri glaudžiai bendradarbiaudama su vietos valdžios atstovais šiuo metu rūpinasi 370 000 žmonių, netekusių pastogės, aprūpinimu.

Daugiau informacijos anglų kalba:

http://www.adventist.jp/juc/english/index.html