PAŠAUKTI TARNYSTEI

Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių (Apd 1, 8).

Šventosios Dvasios užduotis – suteikti žmonėms jėgos Ge­rosios Naujienos skelbimui ir tarnavimui. Mokiniams buvo pažadėtas ypatingos Šventosios Dvasios jėgos atsiuntimas. Šis pažadas išsipildė Jeruzalėje, Kristui užžengus į dangų. Jėzus liepė savo mokiniams laukti šio įvykio. Aišku, jeigu jie nebūtų supratę, kas būtent turi įvykti, arba nebūtų žinoję šio įvykio požymių, vargu ar būtų galėję išskirti šį įvykį iš kitų. Mokiniai turėjo pasilikti Jeruzalėje. Todėl faktas, kad Jėzus pasakė: „pasilikite […]“– nurodė į tai, jog būtina sulaukti kažkokio konkretaus įvykio.

Analizuodami Šventosios Dvasios nužengimą, mes nuspren­džiame, kad mūsų laikais tai dar ne visiškai patyrėme. „Šventosios Dvasios išliejimas Bažnyčioje traktuojamas kaip ateities įvykis, ta­čiau mes galime Jos gauti jau dabar. Tad veržkimės, melskimės ir tuo tikėkime. Mes privalome turėti Šventąją Dvasią, o dangus pasi­rengęs Ją mums padovanoti“ (Evangelism (Evangelizmas), p. 701). Ar teko jums kada nors girdėti apie Vėlyvąjį lietų? Ko jūs meldžiate: Vėlyvojo lietaus ar Šventosios Dvasios? Ar šie du dalykai skiriasi? Taip, skirtumas yra. Vėlyvasis lietus yra paskutinysis Šventosios Dvasios iš­liejimas. Melsdami Vėlyvojo lietaus, jūs meldžiate paskutiniojo Šven­tosios Dvasios pasireiškimo. Tik Dievas žino, kada bus tas pasku­tinysis Šventosios Dvasios išliejimo laikas, nes tik Jis vienas žino, kada ateis pasaulio pabaiga. Kai meldžiate Vėlyvojo lietaus, jūs meldžiatės dėl pasaulio pabaigos. Galbūt tai yra visai neblogai. Tačiau Dievas ragina Bažnyčią prašyti Šventosios Dvasios, neapsi­ribojant tik paskutiniuoju Jos pasireiškimu. Dvasios jėga gali reikštis ir mūsų laikais taip, kaip reiškėsi Sekminių dieną bei prieš ją. Jei mūsų bažnyčia jaučia paskatą melstis Šventosios Dva­sios išliejimo, vadinasi Šventosios Dvasios tarnystė nesiriboja tik atvertimu. Stengdamiesi įgyti jėgų skelbimui, mes stengiamės jų turėti ne tik pergalei, bet ir dar kai kam daugiau. Šventoji Dvasia apsčiai išliejama tam, kad mes taptume Kristaus liudytojais, kad Jo meile galėtume dalytis ir su kitais.

Morisas L.Vendenas

Parašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.