Pasaulinė jaunimo diena 2017

Lietuvos jaunimas iš Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Kėdainių ir kitų miestų kovo 18 dieną susirinko Kauno Adventistų maldos namuose. Iš ryto vyko pamaldos, į kurias aktyviai įsitraukė ir jaunimas – grojo, giedojo giesmes.

Šiais metais kovo 18 diena paskelbta pasauline jaunimo diena Adventistų bažnyčioje, trumpinama GYD (angl. General Youth Day). Plačiau apie šią dieną papasakojo jaunimo vadovas Virginijus Radžius. Jis ragino visus jaunus žmones eiti šią dieną tarnauti pasauliui – „būti pamokslu“ tiems, kurie nepažįsta Dievo. Tai reiškia, kad šią dieną adventistų jaunimas visame pasaulyje neturėtų sėdėti bažnyčiose, klausydamiesi pamokslo, bet patys eitų tarnauti aplinkiniams: ligoniams, vaikams, seneliams.

Po pamaldų didelis būrys jaunų žmonių pasiskirstę grupėmis išvyko į Kauno klinikas. Kiekviena grupė ėjo į skirtingus skyrius ir ten aplankė ligonius. Palatose buvo giedamos giesmės, skaitoma poezija, dovanojami rankų darbo angeliukai bei krikščioniškas laikraštis ,,Vilties šaltinis“. Dauguma ligonių svečius sutiko šiltai, kai kurie iš jų net braukė džiaugsmo ašarą. Tarnavimas ligoninėje jaunimui, ypač tiems, kurie dalyvavo pirmąjį kartą, paliko daug įspūdžių.

Vėliau, grįžus į maldos namus, grupės dalijosi tarnavimo patirtimi, buvo žiūrima vaizdo medžiaga, kaip vyksta GYD diena kitose šalyse. Vakare jaunimas žaidė įvairius žaidimus, kurie paliko daug teigiamų emocijų. Visi liko labai patenkinti turiningai ir linksmai praleista diena, įgyta nauja patirtimi ir atnaujintais tarpusavio santykiais.

Dovilė Bakonytė ir Snieguolė Bakonienė