PASAULIS KEIČIASI

Kad būtumėte nepeiktini ir nekalti, nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. (Laiškas filipiečiams 2, 15)

Jaudinančioje kalboje svarbiausiems komunistų partijos lyderiams Karlas Marksas kartą entuziastingai sušuko: „Filosofijos tikslas yra paaiškinti pasaulį. Komunizmo tikslas yra pakeisti pasaulį.“ Bažnyčia ir komunizmas 70 metų konfliktavo būtent šiuo požiūriu: jie abu norėjo keisti pasaulį, tačiau jų metodai buvo diametraliai priešingi. Čia nesuklyskite – bažnyčios tikslas yra radikaliai pakeisti pasaulį.

Bažnyčios tikslas nėra eiti į kompromisą su pasauliu; jos tikslas – jį pakeisti. Ne prisitaikyti prie pasaulio, o jį transformuoti. Bažnyčios tikslas nėra prisijungti prie pasaulio blogybių, o tapti jo atvertimo įrankiu. Bažnyčia – Dievo malonės arena. Jos nariai turi šviesti „sugedusioje ir iškrypusioje kartoje“ (Laiškas filipiečiams 2,15). Elenos Vait knyga „Apaštalų darbai“ prasideda žodžiais: „Bažnyčia yra Dievo paskirtoji institucija žmonėms gelbėti. Ji sukurta tarnystei, ir jos misija yra nešti pasauliui Evangeliją“ (p. 9). Toliau autorė tęsia: „Bažnyčia yra Kristaus malonės turtų saugykla; ir per bažny­čią ilgainiui pasireikš, net „kunigaikštystėms ir valdžioms danguje“, galutinis ir pilnas Dievo meilės vaizdas“ (ten pat.).

Bažnyčia turi būti jėga pasaulyje, o ne kažkokia negyva struktūra. Vienintelis būdas tai pasiekti yra kiekvienam jos nariui būti pakeistam Dievo malonės.

Kas iš tikrųjų yra bažnyčia? Tai ne tik korporacinė institucija, nors ji sukurta misijai. Tai nėra kažkokia biuro­kratinė struktūra. Bažnyčia – tai atsivertusių, per malonę išgelbėtų krikščionių kūnas, kurie atsidavę Dievo valiai ir turi užduotį šiame pasaulyje. Bažnyčia yra Dievo tauta, atpirkta, kad tarnautų ir tenkintų visų reikmes Jėzaus vardu. Bažnyčia – tai administratoriai, pastoriai, nariai, jaunimas, vaikai, jūs ir aš, kurie dalijamės Dievo meile bei skelbiame Jo tiesą visiems ir visur. Bažnyčia – tai mes, mes visi.

Bažnyčia niekada nebus tuo, kuo Dievas nori, kad ji būtų, kol aš netapsiu tuo, kuo Dievas nori, kad tapčiau. Kar­tą vienas evangelistas pasakė: „Pasaulis dar pamatys, ką Dievas gali padaryti per mūsų valią bei per žmogų, kuris visiškai Jam pasišventęs. Per Jo malonę aš būsiu tas žmogus.“

Ar ir jūs šiandien esate taip apsisprendę? Ar būsite tas vyras, ta moteris, tas berniukas, toji mergaitė? Per Dievo malonę jūs galite būti.

Markas Finlis