PASIPRIEŠINKITE BAIMEI

Atbudęs Jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nurimk! „Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. (Evangelija pagal Morkų 4, 39)

Mažas žvejų laivelis popiečio saulėkaitoje plaukė per Galilėjos ežerą. Į šią kelionę Jėzus su Savo mokiniais leidosi jau ne kartą, tačiau šiandien viskas buvo kitaip. Staiga kilo audra, ir ežeras įsisiautėjo. Bangos pliekė vėjo blaškomą laivelį. Patyrę žvejai puolė į paniką ir jau neabejojo, kad visi nuskęs. Tačiau Jėzus uždėjo ranką ant laivelio stiebo. Atsigręžęs į įnirtingai švilpiantį vėją, Jis ramiai ištarė du žodžius: „Nutilk, nurimk!“

Ir staiga viskas pasikeitė. Tamsūs debesys išsisklaidė. Nurimo vėjas ir bangos. Ežeras tapo lygus kaip stiklas.

Mokiniai sėdėjo apstulbę ir žvelgė į skaidrų mėlyną vandenį. „Kas gi Jis toks? Net vėjas ir marios Jo klauso!„ – sušuko jie (Evangelija pagal Morkų  4,41).

Kas tai galėjo būti? Tas, kuris Savo rankomis sutramdo stichijas. Tas, kuris gali pakeisti pavojingiausias situacijas. Tas, kuris valdo visą gamtą. Tas, kuris ištaria žodį, ir Jam paklūsta vėjai bei bangos.

Jėzus sukuria ramybę. Ir Jėzus žada suteikti ramybę kiekvienam iš mūsų. Šiame pasaulyje vyksta siaubingi dalykai. Mums kelią pastoja problemos. Tačiau Jėzus jau nugalėjo visą blogį šioje žemėje. Jis įveikė chaosą išorėje ir chaosą viduje. Jis stipresnis už bet ką, kas gali mums kelti pavojų. Štai kodėl Jis gali suteikti mums ramybę.

Už Jėzaus Kristaus ramybės slypi didžiulė jėga. Tai kai kas, į ką galime pretenduoti sunkiausioje situacijoje, kai mus apima nerimas ar kankina rūpestis. Mūsų mintyse apie daugelį reiškinių slypi baimė. Ir mūsų mintyse apie daugelį reiškinių slypi ramybė. Štai kodėl apaštalas Paulius Laiške filipiečiams priminė mums didįjį pažadą.

Egzistuoja ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Mūsų širdis gali pasitikėti net tada, kai mūsų protas nesupranta. Mes galime ateiti pas tą Kristų, kuris nuramino audrą, ir iškloti prie Jo kojų visą savo nerimą, rūpesčius, nuogąstavimus bei įtampą. Kaip tai padaryti? Paprasčiausiai tereikia sąmoningai apsispręsti visiškai pasitikėti Juo savo gyvenime. Sutelkti dėmesį ne į savo problemas, o į Jo ramybę. Leisti tikėjimui išstumti mūsų baimę.

Markas Finlis