PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI

Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Jo (Jėzaus) vardo (Apd 22, 16).

Prieš priimant krikštą būtina įvykdyti tris svarbias sąlygas. Pirmiausia žmogus turi teisingai suprasti tiesą: „Tad eikite ir pa­darykite Mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19). Atkreipkite dėmesį į nuoseklumą – pirmiausia padarykite moki­niais, o tik paskui krikštykite. Kai žmogus priima krikštą, jis viešai išpažįsta, kad yra išmokytas Dievo, išmokytas Šventosios Dvasios bei Jos žinianešių ir supranta tiesą.

Kartais tėvai arba kas nors iš draugų įtikina jaunus žmones priimti krikštą, o šie, iki krikšto nieko neišmokyti, krikštijasi tik dėl kito žmogaus. Kažkas jiems paaiškino kai kurias doktrinas, tačiau Dievas jų nemokė ir jie neturi tarpusavio santykių su Juo.

Antroji sąlyga yra užrašyta Evangelijoje pagal Morkų (16, 16): „Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“ Atminkite – prieš krikštą turi būti tikėjimas. Pa­sitikėjimas Dievu – štai kas yra būtina. Amžinoji lemtis nenusakoma krikštu. Pasmerkti bus ne nepriėmę krikšto, bet neturintys tikėjimo ar pasitikėjimo Dievu.

Apie trečiąją sąlygą byloja Apaštalų darbai (2, 38). Sekminių dieną per pamokslą apaštalas Petras pasakė: „Atsiverskite“. Kodėl jis taip pasakė? Šie jo žodžiai buvo atsakymas į žmonių klausimą, kurį ir uždavė tiesiog pamokslo metu: „Ką mums daryti, broliai?“ (Apd 2, 37) Tiesa juos įtikino. Apaštalas Petras jiems taip atsakė: „Atsiverskite ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės“ (Apd 2, 38). Taigi trečioji sąlyga krikštui yra atsivertimas, arba atgaila. Atgaila – tai apgailestavimas dėl nuodėmės ir jos atsi­sakymas. Tačiau toks atgailavimas gali ateiti tik vienu būdu. Iš tikrųjų atgailauti mes galime tik tada, kai matome, kokį liūdesį Jėzui sukėlė mūsų nuodėmės ir kai mes apgailestaujame dėl to, kad sužeidėme mūsų geriausiojo Draugo širdį.

Šiandien mus Jėzus kviečia ateiti pas Jį, mokytis iš Jo ir Juo pasitikėti. Jis siūlo atgailos dovaną, o kai mes atsiliepsime į Jo kvietimą, tai Jis kviečia mus sekti Jo pavyzdžiu ir krikštytis, kad būtų atleistos mūsų nuodėmės.

Morisas L.Vendenas