PASITIKĖKITE NE KREDITINE, O DIEVU

Gerbk VIEŠPATĮ viskuo, ką turi, visomis savo derliaus pirmienomis. (Patarlių knyga 3, 9)

Skotą ir Keitę Nelson (Scott ir Kathy Nelson) prieš kurį laiką slėgė labai didelė skola. Kaip ir daugeliui šeimų, ši skola jiems susikaupė kone nejučia. Tačiau priešingai daugeliui porų, Nelsonai rado būdą, kaip išsivaduoti iš šios skolos, ir greitai jie taip ir padarė. Nors Skotas gerai uždirbo, kuo labiau augo jo pajamos, tuo didesnė darėsi šeimos skola. Nelsonai manė, kad jų pragyvenimo lygis kyla, tačiau jie vis labiau klimpo į skolas. Studentiškos paskolos, naujas automobilis, kreditinės kortelės, kassavaitinės išlaidos namų priežiūrai, ir skolos vis didėjo. Vienu metu jos siekė net 60 000 dolerių.

Kai jie pagaliau suprato, kas vyksta, Keitė ėmė prašyti Dievo padėti išspręsti šią dilemą. Ji pradėjo skaityti Pa­tarlių knygą – knygą, kurioje daug pasakyta apie finansų tvarkymo principus. Kiekvieną dieną Keitė perskaitydavo po skyrių. Pagaliau ji su savo vyru pradėjo taikyti dangiškuosius finansinius principus savo gyvenime. Dievas jiems tapo pirmoje vietoje. Jie ėmė sąžiningai mokėti dešimtinę. Kai Dievas užėmė svarbiausią vietą, jų skola ėmė mažėti. Dievas juos abu mokė gyventi ne pagal savo užgaidas, o pagal biudžetą. Pagrindinę informaciją apie biudžetą Skotas ir Keitė rado internete. Vienas geras krikščioniškas psichologas išdėstė jiems finansų tvarkymo gaires, ir pora pradėjo mažinti savo išlaidas. Pirmiausia jie grąžino kreditus, kad nereikėtų mokėti palūkanų.

Per dvejus metus skolų nebeliko. Keitė entuziastingai pasakojo apie jų patyrimą. „Didžiausias palaiminimas, kurį mes išgyvenome grąžinę skolas, – sakė ji, – buvo tai, kad dabar galėjome būti dosnūs. Tame slypi didžiulis pasiten­kinimas. Tie, kurie pradžiugina kitus, bus pradžiuginti patys.“

Dievo finansinių principų laikymasis veda į nuolatinę finansinę laisvę. Kai mes aukojamės, kad Jis būtų pirmoje vietoje, Jis įsipareigoja pasirūpinti mūsų poreikiais. Mūsų Viešpats skelbia: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Evangelija pagal Matą 6, 33). Laikykite pirmoje vietoje ne savo įnorius, o Dievą – tai raktas į finansinį saugumą. Skolos prasideda tada, kai mes pernelyg įsijaučiame į savo norus, o vadovau­damiesi Dievo troškimais žengsime į finansinį stabilumą.

Prieš kiekvieną reikšmingesnį pirkinį sąžiningai paklauskite: „Viešpatie, ar Tu tikrai nori, kad aš tai pirkčiau?“ Iš kur žinoti, ar tas daiktas reikalingas, ar ne? Jei jis nebūtinas ir gramzdins jus dar giliau į skolas, aišku, nepirkite. Jeigu turite didelę skolą ir galite apsieiti be to daikto, tikrai jo nepirkite. Būkite sąžiningi. Klausykite Dievo balso. Išdėsty­kite situaciją Jam, o paskui priimkite kuo protingesnį sprendimą.

Markas Finlis