Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

PASKUTINIOJI ŠĖTONO APGAULĖ 0 2019-05-18 — 00:08

Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą (Apr 12, 17).

Pastaruoju metu pučia įvairūs mokslų vėjai ir girdimos įvai­riausios nuomonės. Iš visų pusių pilasi kaltinimai prieš Bažnyčiai duotą pranašystės dovaną. Tai yra vienas iš svariausių įrodymų, kad mes gyvename Kristaus atėjimo išvakarėse, nes būtent taip turi būti paženklintas laikas prieš pat Jo atėjimą.

Šėtonas nuolat naudoja klastą, kad žmones nuvestų nuo tie­sos. Pati paskutinioji šėtono apgaulė bus skirta tam, kad kiek įma­noma sumenkintų Dievo Dvasios liudijimo reikšmę. „Kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvardą“ (Pat 29, 18). Šėtonas panaudos visus savo sugebėjimus, kad visokeriopais būdais bei įvairiausiomis priemonėmis priverstų Dievo tautos likutį suabejoti Dievo gerumu.

„Prieš liudijimus pakils šėtono įniršio banga. Šėtono pastan­gos bus nukreiptos į tai, kad pakirstų Dievo tautos pasitikėjimą. Jis žino, kad jei Dievo Dvasios perspėjimai, pamokymai bei patari­mai bus priimti, jam bus nelengva nuvesti žmones į paklydimą ir patraukti sielas savo kerais“ (Selected Messages (Rinktinės ži­nios) t. 1, p. 48).

Mums nedera prarasti tvirtumo, kai susidursime su žmonių abejingumu apie Pranašystės Dvasią, net jei susidūrę su tokiais žmonėmis ir nuliūstume. Mums tereikia neprarasti drąsos, kadangi visa tai neužginčijamai nurodo į Jėzaus atėjimo artumą. Anot Bib­lijos, tai yra vienas iš paskutiniųjų Bažnyčios istorijos įvykių.

Aš tikiu, kad Pranašystės Dvasios knygos ir Biblija yra įkvėp­tos vienos ir tos pačios Dievo Dvasios. Tiesa, kad Pranašystės Dvasios darbai nėra Biblijos Įstatymo dalis, tačiau tiesa ir tai, kad jie yra siųsti Dievo, turint ypatingą tikslą. Pranašystės Dva­sios veikaluose yra tokia tiesa ir jėga, kokios nėra kitų krikščioniš­kųjų rašytojų darbuose.

Pats pasipriešinimas Pranašystės Dvasiai nestebina. Apie tai buvo išpranašauta, ir mes žinome, kad šis priešinimasis reikšis, išlikdamas vienu iš ryškiausių Kristaus antrojo atėjimo artumo ženklų.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!